Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Könyvtár

Nagyközségi Könyvtár
2344 Dömsöd Béke tér 2.
Tel./fax: 06 24 519 -711
e-mail: petlib@vk-domsod.bibl.hu

Olvasószolgálat nyitva tartása:
Hétfő: - Kedd: 10-18
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-14
Péntek: 11-17 Szombat: 8-12

ABBAN AZ ESETBEN HA AZ OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT NYILVÁNOS TEREIT RENDEZVÉNY CÉLJÁBÓL BÉRBE VESZIK, A KÖNYVTÁR NYITVATARTÁSI IDEJE MÓDOSULHAT. EBBEN AZ ESETBEN LÁTOGATÓINKAT KIFÜGGESZETETT FELHÍVÁSSAL ÉRTESÍTJÜK ERRŐL! SZÍVES MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK!

A könyvtár múltjáról

A dömsödi Nagyközségi Könyvtárat 1951-ben alapították. Első könyvtárosa Bábi József, nyugalmazott tanár volt, aki az akkori kultúrotthon egyik kis szobájában összegyűjtött könyveket rendezte, és a könyvtárat is megnyitotta.

1953-ban Kluch Rózsika néni vette át a könyvtár vezetését, aki ilyenformán még alapító tagnak számít. Lelkiismeretes, lelkes munkájával egy rendezett, kedves kis könyvtárat alakított ki. A könyvkészlet lassan gyarapodott, kialakult a szabadpolcos állomány. A bővülő könyvtárkészlet megkívánta, hogy a könyvtár nagyobb helyiséget kapjon, ami meg is történt a kultúrotthonon belül.

1965-ben létrehozták Dabon a fiókkönyvtárat, hogy a község déli része is ellátott legyen könyvtári tekintetben. A 70-es évek elején tervszerű állománygyarapítási tendenciák következtében mind a kötetszám, mind az olvasói létszám növekedésnek indult. A könyvtár munkatársai ekkor Mucsi Kálmánné , és Tokaji Mária voltak. A könyvtár kezdetektől jó kapcsolatot ápolt az iskolával, hiszen az olvasók nagy része tanuló volt. Ezt a könyvtár rendezvényei, közös pályázatok, elősegítették. 1976-ban vette át a könyvtár vezetését Botyánszky Mihályné.

A 80-as években jelentkezett a könyvtárak réme, a zsúfoltság. Már nem volt elegendő hely a könyvek elhelyezésére a polcokon. Ezzel a problémával egy időben készültek a tervek az új művelődési ház felépítésével kapcsolatban. 1984-ben Botyánszky Mihályné nyugdíjba vonult, Tokaji Mária sajnálatos körülmények között elhunyt. Az új munkatársak: Dr. Kapronczai Istvánné és Szabó Andrea.

Időközben az elképzelések megvalósultak: Hozzákezdtek az új művelődési ház építéséhez. A régi kultúrotthon elbontási terve miatt ki kellett költöznie a könyvtárnak a megszokott helyéről. Átmeneti megoldásként Dabra kellett költöznünk, a volt Szociális Otthon épületébe. Nagyon nehezen tudtuk megoldani, hogy elférjünk, mert nagyon pici volt itt a hely. A könyvespolcok a plafonig nyúltak. Mindennek ellenére nyugodt és barátságos volt a környezet, kellemes volt az olvasóknak, és a könyvtárosoknak egyaránt. 1984-től 1990-ig működött itt a könyvtár. Dr. Kapronczai Istvánné gyes-ideje alatt, D.Nagy Judit lett a könyvtár munkatársa .

1990-ben elkészült az új művelődési ház, ahol a könyvtár nagyobb termet kapott. Indulhatott az előzőnél nem kevésbé fárasztó költözködés. Újra dobozokba pakoltuk a könyveket, leszereltük a polcokat, és kezdődött előröl a hurcolkodás. A visszaköltözési munkálatok után már kultúrált körülmények között kezdhettük meg munkánkat. Dr. Kapronczai Istvánné , majd D. Nagy Judit munkaviszonya megszűnt. 1991-ben a könyvtárban újabb munkatársak üdvözölhettünk , Markóné Zöldág Ágnest, illetve később Vass Ilonát. Jelenleg hárman dolgozunk együtt a könyvtárban.

Mi szeretjük ezt a könyvtárat Elődeink lelkiismeretes munkája nyomát őrzik ezek a könyvek. Szeretnénk megőrizni azt a szellemiséget, amit ez a könyvtár sugall. Feladatunknak tekintjük, hogy a könyvtár hagyományos arculatát megőrizzük , biztosítva emellett az információkeresés korszerű, új módszereit is. Mindez akkor sikeres, ha az olvasó elmondhatja: jól érzi magát a könyvtárban.

 

A dömsödi Nagyközségi Könyvtár Küldetésnyilatkozata

"Valóban csodálatos egy igazi könyv ereje! Nem olyan, mint a kőváros, amely évről évre töredezik, hanem olyan, mint egy megművelt föld, a szellem földje amely évről évre, századról századra ott áll, és minden esztendőben levelet hajt"  - Th. Carlyle

A dömsödi Nagyközségi Könyvtár fő feladatának tekinti a település lakosainak legszélesebb köre számára biztosítani a lehetőséget a magyar és egyetemes művelődés egészének hozzáféréséhez, az önműveléshez, információkereső tájékozódáshoz. Teszi ezt a rendelkezésre álló minden eszközével: saját dokumentum állományával, számítógépes Internet hozzáféréssel, és más könyvtárak adatbázisának, illetve dokumentum állományának felhasználásával. Munkájával segíti az oktató-és nevelő munkát, a tanulást, a világnézeti tájékozódást, a szabadidő hasznos eltöltését, a napi friss hírekhez, információkhoz való könnyű hozzáférést. Szerepet vállal a község szellemi életében, múltjának feltárásában, írásos és tárgyi emlékek gyűjtésében és őrzésében.

Fontosnak tartjuk az emberek közötti jó kapcsolatok ápolását. A könyvtár olyan hely, ahol számunkra minden olvasó megbecsült, fontos személy. A könyvtár a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ részeként a falu szellemi életének információs központja.

 

A könyvtár szolgáltatásai

A Nagyközségi Könyvtár jelenleg, mintegy 24000-es kötetszámot képező állományával áll a használók, olvasók rendelkezésére. Túlnyomórészt könyv, kisebb részben folyóirat és elektronikus dokumentum formájában biztosítjuk az információhoz való hozzáférést. Az állomány nagy részét szabadpolcos részleg és kézikönyvtár képezi. Az állomány egésze helyben használható, amelyből a könyvtárosok tájékoztató munkát végeznek.

A kölcsönzést 7 éves kortól biztosítjuk a beiratkozott olvasóknak. A beiratkozás feltételeit a könyvtártban kifüggesztett Könyvtárhasználati Szabályzatban tesszük közzé.

Könyvtárközi kölcsönzés formájában segítünk az olvasóknak hozzájutni azokhoz a dokumentumokhoz, amelyet saját állományunkból nem tudunk biztosítani. Ebben nagy segítséget nyújt az Országos Dokumentációs Rendszer elektronikus szolgáltatása. Elektronikus úton információkeresési lehetőséget biztosítunk. A könyvtárban 6 számítógép segíti az Internethez való hozzáférést. Az Internet szolgáltatásait az olvasók térítés ellenében vehetik igénybe. A számítógépes információt nyomtatott formában is hazavihetik az olvasók. A könyvtárban multifunkciós berendezés segítségéven biztosítani tudunk scannelési és faxolási lehetőséget. Fénymásolás térítés ellenében igénybe vehető.

14 éven aluli gyermekek számára biztosítjuk a számítógépes játék lehetőségét. A számítógépes játékra be kell jelentkezni. Erre a célra 4 gép áll rendelkezésre. 14 éves kor alatti gyermekek részére az Internet csak felnőtt hozzátartozó jelenlétében vehető igénybe.

 

Helyismereti tevékenység

Könyvtárunk fontosnak tartja a községről hozzáférhető helyismereti dokumentumok gyűjtését és feltárását. Ez a tevékenység kiterjed a a kézírásos, nyomtatott, foto, és tárgyi dokumentumokra. A község életével kapcsolatos helyismereti tevékenységekben a könyvtár részt vállal.

Nyitvatartási időben látogatható a könyvtárban Kovács László Tanító Úr néprajzi gyűjteménye, amely a régmúltban Dömsödön használt házi –és mesterségbeli eszközöket, dokumentumokat mutatja be.

 

Könyvtári látogatások

Érdeklődők számára lehetővé tesszük mind a könyvtár, mind a néprajzi gyűjtemény látogatását csoportok számára, előre bejelentett időpontok alapján.

Számítógépes játék az alábbi időpontokban lehetséges:
Kedd, Szerda: 14-16 óráig
Szombat: 9-12 óráig

A könyvtárban számítógépes tanfolyamokat minden pénteken 17-20-ig tartunk. Az újabb csoportok indításáról ebben a rovatban vagy a Dömsödi Hírnök hasábjain adunk felvilásosítást.