Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

FOTÓPÁLYÁZAT!!!

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
„Dömsöd Településképi Arculati Kézikönyvének elkészítésére”

FOTÓPÁLYÁZATOT

hirdet meg.

A kézikönyv célja, hogy jó példákon keresztül bemutassa a település épített és természeti értékeit, szépségeit. Ajánlást ad a tervezéshez, ötletet ad az épületek településképhez illeszkedő megvalósításához.

Témaválasztás:
Kérjük a pályázókat, hogy küldjenek fotót a Dömsödön szépnek tartott

 • épületről, épület részletről – pl. szép ablak, tornác, tetszetős burkolat,
 • kerítésről, kertről, közterületről, parkról, vagy bármilyen természeti részletről.
 • A képhez írjon egy gondolatot arról, hogy miért ezt a képet tarja példaértékűnek.

A készülő arculati kézikönyvbe belekerülnek a szakemberek által is példaértékűnek tartott fotók.

A felhívásra három kategóriában kérjük a fotókat:
Dömsöd
-    múltja,
-    jelene,
-    jövője
ahogy Ön látja, és Unokája is látni szeretné!

Pályázati és részvételi feltételek:

 • A pályázaton részt vehet minden hobbi és hivatásos, Dömsödön élő és alkotó fotográfus.
 • A pályázók több képet is leadhatnak, darabszám korlátozás nélkül – képenként külön feltöltve.
 • A képek kizárólag saját munkák lehetnek. Nevezésükkel a pályázók elismerik, hogy a beküldött fotók felett korlátlan felhasználási joggal rendelkeznek, az nem sérti harmadik fél jogait
 • A képek Dömsöd Nagyközség bel-, vagy külterületén készüljenek, az e területeken kívül készült fotókat nem tudjuk elfogadni
 • A képeket. jpg formátumban várjuk
 • Beküldéskor az email tárgyához kérjük beírni: FOTÓPÁLYÁZAT – választott kategória pl.: „FOTÓPÁLYÁZAT – Dömsöd múltja”
 • A levélben kérjük feltüntetni a szerző nevét, a kép/képek címét, a kép készülésének helyét
 • A beküldött kép/ek mérete az eredeti jpg fájl mérete legyen, de a hosszabbik oldal minimum érje el a 2500 pixelt
 • Kérjük, hogy a képeket a beküldött e-mailhez csatolják, egyéb fájlküldő rendszeren keresztül a fotókat nem áll módunkban letölteni
 • A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött képek elkészítésével vagy azok nyilvános bemutatásával (kiállításával) okozott esetleges személyiségi és szerzői jogsértésekért minden felelősség a pályázót terheli, beleértve a jogsértéssel bekövetkező anyagi felelősséget is.
 • A résztvevő a pályázati anyag elküldésével automatikusan elfogadja a pályázati feltételeket és egyben hozzájárul, hogy a rendezők a pályázattal kapcsolatos publikációkban képeiket térítésmentesen használják.
 • Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy MANIPULÁLT FOTÓ NEM KÜLDHETŐ BE!
  • A fotók manipulálásának számít:
  • Képelemek kiretusálása/hozzáadása
  • A kép egyes részleteinek különálló, markáns színkorrekciója.
  • Digitális effektek vagy szűrők alkalmazása az utómunka során.

Szervező és adatfeldolgozás
A fotópályázat szervezője Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6. – továbbiakban: „Szervező"). A pályázattal kapcsolatos adatfeldolgozást a Szervező végzi. A fotók beküldésével a felhasználók egyidejűleg kifejezetten és önkéntesen elfogadják a kiírásban szereplőket. A Facebook mentesítve van minden felelősség alól a résztvevőkkel szemben.

A képek feltöltése:
A képeket feltölteni a pályázó nevén kérjük az erre a célra létrehozott nyílt Facebook-csoportba, vagy a képet és a hozzá tartozó adatokat (készítő, kép címe, miért tartja példaértékűnek) küldje el a
domsod.fotok kukac gmail.com címre!

A legjobb fotókat a Polgármesteri Hivatal díjazza, továbbá a fotókból nyilvános kiállítást szervez, melynek pontos helyét és időpontját a pályázat eredményének kihirdetése során nevezi meg.  

Díjazás:
I.    díj: könyvjutalom
II.    díj: könyvjutalom
III.    díj: könyvjutalom

A nyerteseket e-mailben értesíti ki a Szervező. A díjak kizárólag személyesen vehetők át.  

A nyertes tudomásul veszi, hogy a díj átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi Dömsöd Településképi Arculati Kézikönyvéhez kapcsolódó felhasználásához.

Az elkészült arculati kézikönyv véleményezésére lakossági fórumon lesz lehetősége a település lakosainak. Itt mutatjuk be a legjobb felvételeket és adjuk át a fotópályázat díjait is.

A fotók megküldésének határideje: 2017.06.10.

A kiírás letöltéséhez kattintson ide!