Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Elhatároztuk

Horváth Béla fafaragó készíti a Rákóczi szobrot

„Édesanyám azt ígérte velem marad ha én véle.
Vigyázza majd minden egyes lépésemet
Amíg a föld utam végén be nem temet.
Azt kérte csak ember legyek, idegenbe ha elmegyek
S ha a világ körülöttem túl mostoha
Szülőhazám ne felejtsem többé soha…”
(Édesanyám rózsafája)

Néhány éve kiállítást rendeztünk az első világháború kitörésének évfordulójára. Hagyomány lett, hogy emlékezzünk arra a veszteségre, amelyet Trianon okozott. Mindig újra elhatároztuk, hogy csinálunk még ilyet... 2016-ban II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemre emlékezünk. Erre az évre esik születésének 340. és újratemetésének 110. évfordulója.

Rákóczi azon emberek közé tartozott aki életét tettre készen a haza megerősítésének és védelmének szentelte. Elszakadást akart az osztrák igától. Nem félt szembe menni az őt fenyegető nagyhatalommal. Szerette nemzetét. Úgy gondolta, együtt kell tudnunk elszenvedni egymást e hazában, és annak szabadságáért minden érdekellentétet félre kell tennünk.

Nem tekintette veszendőnek saját vagyonát, előkelő származását. Rendületlenül hitt a haza szabadságában. Hitte, hogy az Úristen ezt az országot ennek a népnek adta. Szabadságharca egyetlen nagy dolgot példázott: a nemzet összefogásának szándékát.

A terv amit elhatároztunk így egyetlen gondolatnak, a megvalósulása lett : az Összefogásé. Adott volt a tölgyfa, adott volt a fafaragó . Horváth Béla Rákóczi portréját tölgyfába öntötte amely a fejedelem minden vonását hitelesen adja vissza. A szobornak megfelelő helyet is találtunk : Dabon, a Szabadság út és a Tavasz utca kereszteződésében, ahol eperfa alatt szeretnénk hamarosan felállítani.

Mi is hiszünk az Összefogásban. Nem szeretjük ha egyszerűen csak „magyarkodónak” tekintenek bennünket, mert mi magyarnak valljuk magunkat. Nem szégyelljük történelmünket és nem felejtjük hőseinket. Szeretjük Dömsödöt és Dabot. Örülünk, hogy e kettőt mondhatjuk szülőfalunknak. Atyáink és nagyatyáink saját kezükkel szántották itt a földet, majd kiegyenesített kaszákkal álltak be a szabadságharcba.

Rákóci és a szabadságharcban résztvevő dabi és dömsödi katonák emlékére állítjuk fel ezt a szobrot és szeretnénk rendbe hozni a parkot is. Dabiak és dömsödiek kétkezi segítségét várjuk ehhez. Mindenkiét, aki szívesen jön.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata segít a park szegély kövének lerakásában és a park kialakításához szükséges anyag biztosításában. Nekünk kell elkészítenünk a bevezető járdákat és a szobor talapzatát. A parkba szeretnénk cserjéket és virágokat ültetni. A dömsödi fafaragó szakkör gyerekei Horváth Béla vezetésével két padot készítenek, amelyet szintén fel kell majd állítanunk.

A munkálatok ütemezéséről hírt adunk. Megosztásaikkal segíthetnek abban, hogy eljusson a hír az emberekhez. A szegélykő lerakási munkálatit már megkezdték az első segítő kezek. Pénteken délelőtt a fák gallyazását és takarítást végezzük. Szerszámokat magunk hozunk. :)

Szabó Andrea – Ifj. Jancsó Attila