Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

AZ ÚJ JÁRVÁNYÜGYI SZIGORÍTÁSOKRÓL

Nagyon friss még az új Magyar közlöny, amiben megjelent a mindenki által nagyon várt 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról.

 

Először is, a korábbi intézkedések (mint kijárási korlátozás) szabályait is alkalmazni kell, de a ma megjelent eltérésekkel.

Minden alább ismertetett szabályt reggel 5 és este 8 között kell alkalmazni, vagyis a kijárási korlátozáson kívül.
 

 

MASZKVISELÉS, TÁVOLSÁGTARTÁS, SPORT

március 8-tól március 22-ig:

 

Közterületen, illetve nyilvános helyen mindenki köteles más emberrel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legszűkebb személyi körre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

A települések belterületén, az utcán és a közterületen – az e rendelet szerinti kivétellel – mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (a továbbiakban együtt: maszk) olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje. Vagyis, az udvaron belül nem kell, külterületen (zártkert is az) nem kell. Fontos, hogy továbbra is maszk felel csak meg, és takarni kell egyszerre az orrot és a szájat is.

 

Nem kell maszkot viselnie közterületen és utcán a hatodik életévét be nem töltött kiskorúnak, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve az autizmus spektrumzavarral élő személynek.

 

Reggel 5 és este 8 között az egyéni szabadidős sporttevékenység külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken – egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható, azzal, hogy másoktól legalább 1,5 méter távolságot kell tartani. Vagyis a nem igazolt sportolók által játszott csapatsport is teljesen kizárt, maximum családtaggal lehet sportolni. De mindenki mástól 1,5 méter távolságot kell tartani. Ennek során nem kell a maszkot viselni.

 

A külterületen, illetve a települések belterületén található parkok, arborétumok és erdők nyitva maradnak, azok az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint látogathatóak.

 

 

ÜZLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

március 8-tól március 22-ig:

 

Az ott foglalkoztatottak kivételével tilos – az alábbi kivételekkel – az üzletben tartózkodni.

Reggel 5 és este 8 között a már eddig is érvényes szabályok szerint megengedett a tartózkodás és a vásárlás

a) a napi fogyasztási cikket értékesítő élelmiszerüzletben,

b) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (így különösen illatszert, drogériai terméket, háztartási tisztítószert, vegyi árut és higiéniai papírterméket árusító) üzletben,

c) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenység elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagokat, valamint eszközöket árusító üzletben (így különösen a járművet, a gépet, az alkatrészt, az építőanyagot és eszközöket árusító üzletben), ide nem értve a főtevékenységként szórakoztató és háztartási elektronikai eszközöket forgalmazó üzletet,

d) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben,

e) a mezőgazdasági üzletben, ideértve a műtrágyát értékesítő üzletet és a vágóhidat,

f) a kertészeti árudában, a faiskolában,

g) a piacon, a helyi termelői piacon, az ott található kötelezően bezárt üzletek kivételével (ez nálunk nem érdekes, inkább a nagyobb városok piacain),

h) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt, az optikai és látszerészeti eszközöket forgalmazó üzletben, az állatgyógyszertárban,

i) az üzemanyagtöltő állomáson,

j) a nemzeti dohányboltban és

k) az újságosnál.

 

A fent fel nem sorolt üzlet köteles zárva tartani.

 

Az ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról az üzlet üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 

A vendéglátó üzletben való tartózkodás – az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, az eddigi feltételekkel– az elvitelre alkalmas ételek kiadása és szállítása érdekében, az ehhez szükséges időtartamig megengedett. A vendéglátó üzlet e rendelet alkalmazásában nem minősül üzletnek.

Mint a fentiekből látszódik meglehetősen széles a kivételek köre, és a legtöbb esteben nem is kívánja meg a jogszabály, hogy az adott tevékenység főtevékenység legyen. A vendéglátósok pedig gyakorlatilag úgy működhetnek, ahogy eddig, vagyis az elvitel engedélyezett, de egyszerre csak az lehet bent, aki átveszi az ételt és utána mennie is kell.

 

FONTOS! A virágüzletekre a zárás március 9-től érvényes. Nőnapon még nyitva lehetnek, az eddigi szabályokat be kell tartani, de március 9-től ők sajnos kötelezően bezárnak.

 

 

SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

március 8-tól március 22-ig:

 

A személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín köteles zárva tartani, kivéve

1. a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 1. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgáltatás (pénzügyi szolgáltatások),

2. a közlekedési és a szállítási szolgáltatás,

3. a magánegészségügyi szolgáltatás, ideértve a szemüvegkészítést,

4. a szociális szolgáltatás,

5. a postai, a csomagküldő és a házhozszállítási szolgáltatás,

6. a totózó és lottózó szolgáltatás,

7. a járműszerviz szolgáltatás, a mezőgazdasági és iparigép-szerviz szolgáltatás, a háztartásigép-szerviz szolgáltatás, az épületgépészeti szolgáltatás,

8. az informatikai, a kommunikációseszköz-javítási szolgáltatás,

9. a temetkezési szolgáltatás,

10. az állategészségügyi szolgáltatás,

11. az állat-, növényegészségügyi, élelmiszer-vizsgálati laboratóriumi szolgáltatás,

12. az élelmiszer-feldolgozási szolgáltatás,

13. a közétkeztetési szolgáltatás,

14. az állattenyésztési szolgáltatás,

15. az ügyvédi szolgáltatás,

16. a biztonsági szolgáltatás,

17. az épületüzemeltetési és irodai szolgáltatás,

18. a járműkölcsönzési és a gépkölcsönzési szolgáltatás és

19. a mosási és tisztítási szolgáltatás

céljára szolgáló helyiség vagy helyszín.

 

Az ott foglalkoztatottak kivételével a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiségben vagy helyszínen – az fent felsorolt kivétellel – tilos tartózkodni.

 

Az ideiglenes védelmi intézkedés betartásáról a személyes megjelenést igénylő szolgáltatás céljára szolgáló helyiség vagy helyszín üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 

Magyarul, a házhoz menő szolgáltatások, pl. villanyszerelés, vízszerelés, fűtésszerelés, azok tovább működnek. A tilalom azokat a szolgáltatásokat érinti, ahol az ügyfélnek meghatározott helyre el kell mennie, ahol a szolgáltatás működik. Kivétel ezek alól a fenti 19 szolgáltatás.

 

 

KASZINÓ, SZÁLLÁSHELY, SPORTLÉTESÍTMÉNYEK

március 8-tól március 22-ig:

 

Játékkaszinóban és kártyateremben csak az ott dolgozók lehetnek. Ennek betartásáról a játékkaszinó, valamint a kártyaterem üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 

A szálláshelyen tartózkodásra az eddigi szabályokat kell alkalmazni azzal, hogyha ott játékkaszinó vagy kártyaterem is működik, akkor az most nem látogatható. Ennek a betartásáról a szálláshely üzemeltetője, illetve vezetője köteles gondoskodni.

 

A jégpályák, az uszodák, az edző- és fitnesztermek és a sportlétesítmények az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint, a sportról szóló törvény szerint versenyszerűen sportolók számára edzésen vagy sportrendezvényen való részvétel céljából – látogathatóak.

 

 

JOGKÖVETKEZMÉNYEK

 

Az üzletekre, szolgáltatókra, kaszinókra, sportlétesítményekre, szálláshelyekre vonatkozó szabályok megsértése esetén a rendőrség a honvédséggel karöltve jár el, és minimum 100.000-Ft maximum 1 millió forint bírságot szab ki, illetve a helyet be is zárhatja.

De, aki nem viseli a maszkot, nem tartja be a fenti szabályokat, pl. olyan helyen tartózkodik, ahol nem lehetne szintén büntetést kap, ami 5ezertől 500ezerig terjed.

 

 

OKTATÁS

március 8-tól április 7-ig:

 

A köznevelési intézmények – az óvoda és a pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény kivételével – és a szakképző intézmények (a továbbiakban együtt: oktatási intézmény) tantermen kívüli, digitális munkarendben működnek. Vagyis az általános és középiskolák, szakiskolák digitális oktatásra állnak át.

 

Az óvodákban rendkívüli szünet van érvényben. Vagyis gyermeket nem fogadhatnak, de az ott dolgozók egyéb feladataikat elvégezhetik.

 

A kollégiumok – a középfokú oktatási intézmények tekintetében az e rendelet hatálybalépésekor hatályos jogszabályi rendelkezések szerint – az oktatási intézmény igazgatója döntése szerint működnek.

 

A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 2. § 8. pontja szerinti kontaktórás formában szervezett oktatást, képzést – ideértve az Fktv. 1. § (2) bekezdése szerinti jogszabály alapján szervezett oktatás és képzés felnőttképző által történő megszervezését is – a képzésben részt vevő személyek és az oktató közötti személyes találkozást nem igénylő kapcsolatban alkalmazott digitális eszköz segítségével megvalósuló módon vagy zárt rendszerű elektronikus távoktatás, illetve távoktatás formájában kell megszervezni, befejezni abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatói okirat, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, hatósági szerződés vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé. A felnőttképzésben vizsga nem szervezhető. Az e rendelet hatálybalépésekor már megkezdett és folyamatban lévő, illetve újonnan meghirdetett vizsgát el kell halasztani.

 

A jogi szakvizsga a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet szerint szervezhető meg továbbra is.

 

 

KÖZIGAZGATÁS

március 8-tól március 22-ig:

 

A közigazgatásban foglalkoztatott személyek a munkájukat a munkavégzés rendes helyétől eltérően, a lakó-, illetve tartózkodási helyükön, saját eszközeikkel végzik. Munkahelyen történő munkavégzés rendelhető el azok számára, akiknek esetében ez feltétlenül szükséges, így különösen a koronavírus-világjárvány elleni védekezésben részt vevők, valamint azok számára, akiknek az elvégzendő munka jellege a lakó-, illetve tartózkodási helyükön történő munkavégzést nem teszi lehetővé.

Vagyis a home office az nem lehetőség, hanem kötelező, és kivételként engedélyezhető csak a személyes megjelenés. Hogy ez, hogy lesz nálunk, arról majd külön írok.

 

Továbbá a Kormány felkérte a gazdaság szereplőit, hogy törekedjenek a gazdaság működtetése során az otthoni munkavégzés jogintézményének alkalmazására. Vagyis ahol lehet dolgozzanak otthonról.