Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

ÁLLÁSHIRDETÉS - CSALÁDSEGÍTŐ

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 9251
Intézményi iktatószám: D/7534-1/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
DÖMSÖD-ÁPORKA-APAJ CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

családsegítő

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Szociális, mentálhigiénés problémák, egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára szociális segítőmunka biztosítása. Feladat a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetése.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Dömsöd

Álláshirdető szervezet bemutatása:
DÖMSÖD-ÁPORKA-APAJ CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Dömsöd, Áporka és Apaj településen látja el az önkormányzatok feladatait képező gyermekjóléti és családsegítő feladatokat.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
- Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Szociális munka és tanácsadás, 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklet II. r

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 9251
Intézményi iktatószám: D/7534-1/2023

- Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- önéletrajz
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
- végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
- Nyilatkozat büntetlen előéletről

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.04.20. 00:00
A pályázat elbírálásának módja:
A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatot a pályáztató érvénytelenné nyilvánítja és értékelését mellőzi.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.04.21. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.domsod.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.04.24.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.04.06.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv
által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály
alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

EREDETI PDF DOKUMENTUM MEGTEKINTHETŐ ITT!