Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

DAJKA - állás határozatlan időre

Dömsödi Nagyközségi Óvoda

 a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Dömsödi Nagyközségi Óvoda

dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2021.08.01-2022.02.28. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint. Munkáját az intézményvezető által meghatározott munkarendben a vezető irányítása és ellenőrzése alapján, csoportmunkáját a csoportvezető óvodapedagógus irányítása alapján végzi.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
óvodában szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

 • kiváló szintű együttműködési készség,
 • gyermekszeretet,
 • rugalmasság,
 • igényesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Szakmai önéletrajz;
 • Iskolai végzettséget igazoló okmányok, okiratok másolata;
 • Előző munkahelyekről igazolás;
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Madarász Mária nyújt, a 06 20 429 5379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 133/2021 , valamint a munkakör megnevezését: dajka.
 • Elektronikus úton Madarász Mária részére a domsodiovi@kevenet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A beérkezett pályázatokat az intézményvezető bírálja el az intézményvezető-helyettes véleményének kikérésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Intézmény hirdetőtábláján - 2021. június 1.
 • Dömsöd Nagyközség honlapján - 2021. június 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a domsod.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 1.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Hivatalos kiírás megtekintése a KÖZIGÁLLÁS portálon