Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Nyílt társalgás a Nagyközség jegyében!

Falugyűlés - Dömsöd 2020. február 3.

2020. február 3-án Dömsöd Nagyközség Önkormányzata hivatalosan megtartotta 2020. évi első Falugyűlését a Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ nagytermében.

Szinte már hagyománnyá vált, hogy a Falugyűlés Bencze István Polgármester Úr beszédével kezdődik. Polgármester Úr köszöntötte a megjelenteket, kiemelte az esemény fontosságát és hozzátette öröm számára, hogy ilyen szép számban jelentek meg a falu lakosai. Felszólalást folytatva a 2019-es évet taglalta az Önkormányzat vonatkoztatásában. Kiemelte fontosságát, hogy Dömsöd egy dinamikusan fejlődő település. A költségvetési gazdálkodásnak köszönhetően több anyagi ráfordítást tudtak tenni az épületek, és utak rekonstrukciójára. Kitért az Önkormányzat és a Képviselet célkitűzésire és a folyamatban lévő tárgyalásokra is. Beszédének zárásaként megköszönte a szervezet partnereinek és a lakóknak a támogatását.

Polgármester Úr beszámolója után a vízhálózatot érintő kérdések felvetésére volt lehetőség. Számos kérdés érkezett az 51-es úton található aknafedelek és kisebb utcákban történt technikai problémák vonatkoztatásában. A DAKÖV képviseletében megjelent Bodonyi Kovács Tamás (DAKÖV ráckevei üzemigazgatója) Úr biztosította a lakókat, hogy a felvetett problémákat felülvizsgálják.

Öröm volt hallani a Ráckevei Rendőrkapitányság képviseletében megjelent Dr. Öveges Kristóf r. ezredes Úr (kapitányság vezető – Ráckevei Rendőrkapitányság) beszámolóját, melyben hozzátette, hogy a múltban megközelítőleg 220 – 225 esetet regisztráltak évente, de a 2019-es évben ez mindössze 75-re redukálódott. Kiemelte fontosságát az Önkormányzat és Rendőrkapitányság együttműködésének. A gyűlésen felszólaló lakók számos közlekedési, sebességkorlátozási, és területi problémákat vetettek fel. Ezredes Úr feljegyezte a problémákat, számos esetre reflektált, hogy időközben ezen problémák már javításra kerültek, és hozzátette, hogy közös érdek, hogy mindenki biztonságban hazaérjen. Polgármester Úr hozzátette, hogy idén kerül a Képviselő Testület részére előterjesztésbe a közvilágítás modernizálása és a hosszabb üzemeltetési időszak felülvizsgálata, amelyet jelenleg még törvényi keretek miatt nem tudnak megváltoztatni.

Hulladékszállítással kapcsolatos problémák rávilágítására kérte fel a polgárokat Bencze István Polgármester Úr és átadta a szót a DTKH Kft. képviseletében Illés Csaba Úrnak, aki kiemelte beszédében, hogy zöldhulladékok szállítási időpontja megváltozott. Péntekről csütörtökre került a szállítás dátuma. A következő alkalom február 27., és fontos megjegyezni, hogy a megfelelően előkészített hulladékot tudják elvinni az érintett munkatársak. Többek között érkezett az 51-es út mentén eldobott hulladékok redukálására, az üdülőingatlanok hulladékszállítására, és a lomtalanításra is. Polgármester Úr hozzátette, hogy évente két alkalommal van lehetősége dömsödi lakcímmel rendelkező személyeknek a hulladék elszállítására.

A Falugyűlés záróidőszakában több apróbb a falut érintő problémák kerültek felvetésre, ahol a Képviselők és a Partnerek álltak rendelkezésre. A meg nem válaszolt kérdéseket és a felvetett problémákat az Képviselő Testület felülvizsgálja, és elindítja a megfelelő intézkedéseket megoldásukra.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata és a Képviselő Testület köszöni mindenkinek a részvételt, és, hogy ezzel hozzájárulnak a Nagyközség fejlődéséhez!