Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

FOTÓPÁLYÁZAT 2024 - DÖMSÖDI ÉRTÉKEINK FOTÓS SZEMMEL

DÖMSÖDI ÉRTÉKEINK – FOTÓS SZEMMEL
fotópályázat Dömsödről 2024.

Dömsöd Nagyközség Értéktár Bizottsága fotópályázatot hirdet DÖMSÖDI ÉRTÉKEINK – FOTÓS SZEMMEL címmel.  
A PÁLYÁZAT RÉSZLETES KIÍRÁSA LETÖLTHETŐ INNEN!

 

A PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI

A fotópályázat célja, hogy népszerűsítsük lakóhelyünket, Dömsöd értékeit, épített és természeti környezetét. A pályázaton kizárólag Dömsöd Nagyközség területén készült fotókkal lehet részt venni. A pályázatra érkezett képekből a pályázat kiírója kiállítást szervez, továbbá a képekről készült nagyításokat Dömsöd Nagyközség középületeiben lehet majd megtekinteni.

A pályázaton amatőr és profi fotósok, lakhelytől függetlenül részt vehetnek. Pályázati kategóriánként egy szerzőtől legfeljebb négy kép küldhető be. Sorozat, képpár nem adható be. A képek telefonnal, vagy drónnal is készülhetnek, de ezek nem képeznek külön kategóriát. A pályázatra fotókat a domsodfoto2024@gmail.com email címre kell elküldeni 2024 július 31-ig. 

A képekkel együtt e-mailben az alábbiakat kell megadni:

 • a készítő nevét és életkorát,
 • a készítő telefonszámát és e-mail címét,
 • a választott témakört és korcsoportot, 
 • a felvétel készítésének helyszínét, 
 • néhány mondatban meg kell adni, hogy a kép témája milyen módon kapcsolódik Dömsödhöz

 Technikai probléma esetén az ispanimre@gmail.com címen lehet segítséget kérni.

Technikai adatok - A pályázatra beküldhető képek:

 • hosszabbik oldala pontosan 1920 képpont
 • mérete maximum 3 Mbyte
 • formátuma jpg
 • színtere sRGB (a kép lehet színes és fekete-fehér is)
 • fájl-neve tetszőleges, az angol ABC betűit, számokat és az alsóvonás karaktert tartalmazhatja (ékezetes betűk, szóköz, grafikai jelek és szimbólumok nem lehetnek benne)
 • címe max. 40 karakter lehet. Ez, és ilyen formában lesz mindenhol, ahol hivatkozás történik a későbbiekben a képre. (vetített kiállítás, kiállítás-másolat, hivatkozás stb.) Kérjük a magyar címek használatát; kis betűkkel, nagy kezdőbetűvel, a magyar helyesírás szabályai szerint, a kép címében nem szerepelhet a készítő neve.
 • A képek nem tartalmazhatnak jelzést (pl. vízjel, szignó, embléma, stb.) amely a szerzőre utal. 
 • A pályázónak rendelkeznie kell a képek min. 3800 pixel hosszabbik oldalú változatával, mert elfogadás esetén minimum ebben a méretben kéri be a rendezőség

 

Jogszabályi környezet

A beküldött fotók tartalmi és teljes jogi felelőssége a pályázót terheli. A pályázók alkotásaik beküldésével nyilatkoznak arról, hogy rendelkeznek a képen látható személy(ek) engedélyével. Amennyiben a fotókon felismerhető fiatalkorú(ak) szerepel(nek) kérjük a kép mellé csatolni a szülő, gondviselő beleegyező nyilatkozatát, hivatkozva a kép beküldőjére, a kép címére és a fotó pályázaton való felhasználására. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyeknek egyedüli és kizárólagos szerzője a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyiséghez fűződő jogait.

Amennyiben a beadott fotók mégis megsértik más személyek szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes jogi felelősséggel tartozik, és köteles a rendezőt és a pályázat kiíróját mindennemű jogi igény érvényesítése alól mentesíteni. 

Amennyiben a szerző alkotásai nem felelnek meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerülnek zsűrizésre. A rendezőség az elfogadott képeket a kiállítás népszerűsítése érdekében térítés nélkül felhasználhatja a szerző nevének feltüntetésével. Az elfogadott alkotásokat, valamint a kiállítás anyagát a pályázat kiírója szabadon felhasználhatja nyomtatott vagy elektronikus formában, és a közösségi médiában. A kategóriák kiválasztott képeiből a pályázat kiírója nyomtatott képeket készít és kiállítást szervez, melyet korlátozások nélkül több helyszínen, több alkalommal is bemutathat. A fotók a kiállítás népszerűsítése érdekében megjelenítésre kerülhetnek mind nyomtatott dokumentumokban, sajtóban, könyvekben mind az egyéb médiákban (internet, televízió, stb.) a szerző nevének feltüntetése mellett. A fotók ettől eltérő célokra való felhasználására a kiíró csak a pályázóval kötendő külön megállapodás alapján jogosult.

 

A zsűri tagjai:

Bábel Lászlófényképész, fotográfus, a LEITZ Hungária Kft. munkatársa
Fára Szabolcsfotográfus, alkalmazott és rendezvényfotós
Gerenday Évapedagógus, rajz és földrajz szakos tanár

 

Kategóriák

DÖMSÖDI CSODA - természetfotó

Ebbe a kategóriába várjuk a Dömsödön készült természetfotókat, tájképeket - fontos, hogy a képnek dömsödi kötődése legyen (pl. itt élő állatfajokról, vagy élőhely, stb.)

A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat. A kép feldolgozása során a korrekció kizárólag a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), fehér-egyensúly (whitebalance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight), élesség (sharpening) Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: pl. karc,  fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása. Tájképek esetén csak emberi beavatkozástól mentes tájképek fogadhatók el. Építményeket, mezőgazdasági tájat ábrázoló képek az ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK kategóriában nevezhetők.

 

ÉPÍTETT ÉRTÉKEINK - épületfotó, egyedi hangulatú helyek stb.

A kategória tartalmazhat külső és belső téri felvételeket is, szobrok, tárgyak, mezőgazdaság stb.

A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók, nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat. A kép feldolgozása során a korrekció kizárólag a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), fehér-egyensúly (whitebalance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight), élesség (sharpening) Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: pl. karc,  fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.

 

DÖMSÖDI ARCOK - dömsödi emberekről

streetfotó, portré, életképek, társadalmi események, hagyományőrzés, kultúra, stb.

A képek etikai szempontból ne legyenek kifogásolhatók (csak olyan képek nevezhetők, amelyek az élővilágban okozott károk nélkül készültek), nem készülhetnek olyan manipulációval, ami a valóságot meghamisítva mutatja be, nem sérthetnek közerkölcsöt és nem sérthetik az emberi méltósághoz kapcsolódó jogokat. A kép feldolgozása során a korrekció kizárólag a következő digitális módosításokból állhat: szintek (levels), gradációs görbék (curves), fehér-egyensúly (whitebalance), színezet/telítettség (hue/saturation) és fényerő/kontraszt (brightness/contrast), árnyékok/csúcsfények (shadow/highlight), élesség (sharpening) Képelemek eltávolítása vagy hozzáadása nem megengedett, viszont lehetőség van az eredeti kép készítése közben keletkezett technikai hibák eltávolítására: pl. karc,  fényérzékelőre tapadt por. Engedélyezett a kép megvágása, zavaró elemek levágása és a kép orientációjának megváltoztatása. Engedélyezett továbbá a felvételek fekete-fehérré alakítása, a szkennelési/digitalizálási hibák (karcolás, porszem) eltávolítása.

Mindhárom kategória esetén fontos, hogy a készítő pár mondatban írja le, hogy a kép tartalma miként kötődik Dömsödhöz!

 

Díjazás korcsoportonként 

FELNŐTT

 • I. hely: Oklevél és 25.000.- HUF értékű vásárlási utalvány
 • II. hely: Oklevél és 10.000.- HUF értékű vásárlási utalvány
 • III. hely: Oklevél és 5.000.- HUF értékű vásárlási utalvány

IFJÚSÁGI (16 éves korig)
(16 éves életkor alatti pályázó dönthet úgy, hogy képét a FELNŐTT kategóriában indítja)

 • I. hely: Oklevél és 25.000.- HUF értékű vásárlási utalvány
 • II. hely: Oklevél és 10.000.- HUF értékű vásárlási utalvány
 • III. hely: Oklevél és 5.000.- HUF értékű vásárlási utalvány

 

Zsűri különdíj

Oklevél és 30.000.- HUF értékű vásárlási utalvány

 

Naptár – 2024

 • Képküldési lehetőség: április 15. – július 31.
 • Eredmény közzététele: augusztus 20.
 • Díjátadó: augusztus 20., Helye: Szt. István napi községi ünnepi rendezvényen

 

Egyebek

Az eredményt a http://www.domsod.hu és a dömsödi közösségi média, illetve a Dömsödi Hírnök oldalain tesszük közzé. 

 • A zsűri a beküldött fotókat név nélkül értékeli, mindkét korcsoportban külön.
 • A zsűri különdíját egy pályázó kaphatja.
 • A zsűri a megjelölt kategóriába nem illő képet átsorolhatja más kategóriába. 

Amennyiben a beküldött fotó(k) nem felel(nek) meg a pályázati kiírásnak, úgy nem kerül(nek) elbírálásra.
A pályázaton nem indulhat olyan fotó, amely más fotópályázaton díjat nyert.

Dömsöd, 2024. április 9.
Dömsöd Nagyközség Értéktár

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében