Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

FELHÍVÁS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ VÉLEMÉNYEZÉSRE

FELHÍVÁS
PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE

véleményezési szakasz
munkaközi tájékoztató

DÖMSÖD  NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
TEREVEZETÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE

Tisztelt Partnerek!

Dömsöd Nagyközség képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017 (IV.21.) önkormányzati rendelete 4. §. (1) bekezdése alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét tájékoztatom, hogy az önkormányzat 195/2019.(XII.18.) számú határozata alapján készülő Településfejlesztési Koncepció munkaközi anyaga elkészült, melyet ezúton – a partnerségi egyeztetés szabályai szerint – véleményezésre bocsátja.

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban: Étv.) 9/A. § (1) bekezdése értelmében:
„A településfejlesztési koncepció hosszú távra rendszerbe foglalja az önkormányzat településfejlesztési szándékait, ennek keretében a területi adottságok és összefüggések figyelembevételével meghatározza a település jövőképét, javaslatot tesz a helyi környezet, társadalom, gazdaság és az infrastruktúra átfogó fejlesztésére, a műszaki, az intézményi, valamint a táji, természeti és ökológiai adottságok fenntartható hasznosítására. A településfejlesztési koncepcióban foglaltakat a települési önkormányzat döntéseiben érvényesíti.”

A hosszú távra szóló Településfejlesztési Koncepció a jogszabályi követelményeknek történő megfelelés céljából készül, figyelembe veszi az új országos és megyei területrendezési eszközökben foglaltakat.

A véleményezési dokumentáció az alábbi linken érhető el:
https://www.domsod.hu/telepulesfejlesztesikoncepcio

vagy papíralapú dokumentum formátumban a Polgármesteri Hivatalban.

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Településfejlesztési Koncepció tervezetének tárgyában – a véleményezési szakaszban - észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak elektronikus levélben a domsod@domsod.hu  e-mail címre, vagy írásos észrevétellel a Dömsödi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldéssel, vagy az írásos észrevétel személyes leadásával a Polgármesteri Hivatalban.

Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2020.11.24.

Tájékoztatom továbbá a település lakosságát, a partnerségi egyeztetésben résztvevők körét, hogy 2020. november 16-én (hétfőn) 15 órakor lakossági fórumot tartunk (helye: Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ, Dömsöd Béke tér 2.) a fentiekben ismertetett témában.

Tisztelettel,

Bencze István
polgármester

>>> AZ EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTHETŐ ITT <<<