Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

EBÖSSZEÍRÁS - adatszolgáltatási kötelezettség ebtartóknak!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B.§ (1) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa, tartója és más személyek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésre bocsátani.

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed a már korábban bejelentett ebekre is. Tehát akik jelen ebösszeírást megelőzően a bejelentésnek eleget tettek, azok ismételten kötelesek a jogszabályban meghatározott adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás 2021. július 31-ig tart.

A 2021. évi ebösszeírás céljából kérem a Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” legkésőbb 2021. július 31. napjáig a Dömsödi Polgármesteri Hivatalba (2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) személyesen vagy postai úton, vagy a domsod@domsod.hu email címre eljuttatni szíveskedjenek.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként külön-külön kell kitölteni!

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után, amelynek legkisebb összege 30.000-Ft.

Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonos az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat (pl. tulajdonos változás, eb elhullása) írásban bejelenteni.

Együttműködésüket köszönöm!

dr. Bencze Zoltán
jegyző

Dömsödi Polgármesteri Hivatal
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
+36 24/523-126

Az adatszolgáltatási nyomtatvány letölthető innen