Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Dömsöd település
TELEPÜLÉSTERVE és HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a 126/2022.(X.8.) Kt. határozatában döntött arról, hogy új Fejlesztési és Településtervet készíttet.

A tervezési folyamat során elkészült a véleményezési dokumentáció, amelyet a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről  szóló 419/2021.(VII.15.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm.r.) 65.§. (3) bekezdése alapján a partnerek (lakosság, minden érintett) véleményének megismerése céljából

LAKOSSÁGI FÓRUMON

ismertetjük.

A lakossági fórum időpontja: 2024.03.20. (szerda) 15. óra.

Helye: Dömsöd, OMK, Béke tér 2.

A lakossági fórumon ismertetésre kerül a Településterv tervezetének tartalma, a lényeges változások. A megjelent partnereknek lehetősége lesz észrevételeik, javaslataik elmondására a tervezettel összefüggésben. 

„Dömsöd Nagyközség Településterv” tervezete és a kapcsolódó dokumentumok az alábbi linkeken érhetők el:

vagy a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben megtekinthetők.

A partnerek észrevételüket a lakossági fórum időpontjától számított 5 napig írásban tehetik meg a polgármesternek címezve. 

Dömsöd, 2024.03. 12.

 

 

 

Bencze István

polgármester

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében