Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Közbeszerzések

KEHOP-5.2.9-16-2016-00069 " Napelemes rendszer kialakítása a Sportcsarnok, a Gróf Széchenyi Általános
Iskola, valamint az Óvoda épületein " közbeszerzés

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Műszaki tartalom (Iskola PVGIS; Óvoda déli PVGIS; óvoda keleti PVGIS; sportcsarnok PVGIS; telepítés V01 óvoda; telepítés v02 iskola; telepítés v02 sportcsarnok; árazatlan költségvetés; műszaki leírás; óvoda egyvonalas; sportcsarnok egyvonalas; iskola egyvonalas)

Ajánlattételre felkért cégek

Bontási jegyzőkönyv

 

 

 

Közbeszerzés 2009 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve

 

közbeszerzés megnevezése tárgya eljárási rend előzetesen becsült értéke beruházás tervezett időpontja
Élelmiszer beszerzés árubeszerzés Nemzeti - általános egyszerű 8.000.000-Ft 2009.04.01-től 2009.12.01-ig
Belterületi utak fejlesztése építés Nemzeti - általános egyszerű 166.260.000-Ft 2009. december 31-ig
Belterületi csapadékvíz rendezése Dömsödön – Somogyi B. út Építés Nemzeti - általános egyszerű 47.515.000-Ft 2009. április 1-től
Hitelfelvétel Szolgáltatás megrendelés Nemzeti – általános egyszerű 12.000.000-Ft 2009. április 1-től

Közbeszerzés 2010 
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési terve

 

közbeszerzés megnevezése tárgya eljárási rend előzetesen becsült értéke beruházás tervezett időpontja
I. Árubeszerzés
Élelmiszer beszerzés árubeszerzés Nemzeti - általános egyszerű 8.000.000-Ft 2010.04.01-től 2010.12.31-ig
Melegétkezési utalványok beszerzése árubeszerzés Nemzeti - általános egyszerű 10.000.000-Ft 2010.04.01-től 2010.12.31-ig
II. Építési beruházás
Petőfi szülők házának felújítása építési beruházás Nemzeti - általános egyszerű 8.867.887-Ft A beszerzésre csak abban az esetben kerül sor a Kbt. egybeszámítási szabályainak alkalmazása miatt, ha az integrált közösségi szolgáltató tér kialakításra irányuló beruházás megvalósítása 2010. évben támogatásban részesül.
III. Szolgáltatás megrendelés
Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás megrendelés Nemzeti – általános egyszerű 18.000.000-Ft 2010. II. félév
Földgáz szolgáltatás szolgáltatás megrendelés Nemzeti – általános egyszerű 21.000.000-Ft 2010. II. félév

 


Közbeszerzés 2011
Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve

 

közbeszerzés megnevezése tárgya eljárási rend előzetesen becsült nettó értéke beruházás tervezett időpontja
I. Árubeszerzés
II. Építési beruházás
III. Szolgáltatás megrendelés
Villamosenergia szolgáltatás szolgáltatás megrendelés Nemzeti – általános egyszerű 17.600.000-Ft 2011. II. félév
Földgáz szolgáltatás szolgáltatás megrendelés Nemzeti – általános egyszerű 19.200.000-Ft 2011. II. félév
A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében