Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ

Petőfi Sándor Oktatási és Művelődési Központ közérdekű adatainak hivatalos közzététele

PETŐFI SÁNDOR OKTATÁSI ÉS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT - NAGYKÖZSÉGI KÖNYVTÁR

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve: Petőfi Sándor Oktatási és művelődési Központ - Nagyközségi Könyvtár
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Béke tér 2.
Telefonszáma: 06/24/533-265
E-mail címe: omk@freemail.hu
Honlapja: www.domsod.hu

1.2 Szervezeti felépítés
Szervezeti és Működési Szabályzat (feladatok)

1.3 Vezetők adatai, elérhetőségei

Intézményvezető: Ócsai Julianna
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Béke tér 2. 
Telefonszáma: 06/24/533-265
E-mail címe: omk@freemail.hu

1.4 Felügyelt költségvetési szervek
Nincs.

1.5 A szerv többségi tulajdonában álló gazdálokdó szervezetek
Nincs

1.6 Közalapítvány adatai
Nincs

1.7 Lapok
Nincs

1.8 Felettes szerv
Pest Megyei Kormányhivatal

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

Adatvédelmi szabályzat

2.2 Önként vállalt feladatok
Nincsenek.

2.3 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Nincs.

2.4 Közszolgáltatók
Nem releváns.

2.5 Szerv nyilvántartásai

2.6 Nyilvános kiadvány

2.7 Hirdetmények, pályázatok 

2.8 Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályzata

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Költségvetések, éves költségvetési beszámolók
Év    Költségvetés    Éves költségvetési beszámoló       
2012.    2012. év    2011. év       
2013.    2013. év    2012. évi       
2014.    2014. évi    2013. évi       
2015.    2015. évi    2014. évi     
2016.    2016. évi   2015. évi
2017.    2017. évi    2016. évi
2018.    2018. évi   2017. évi
2019.    2019. évi    2018. évi

3.2 A foglalkoztatottak (létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések)

3.3 Támogatások
Nincs.

3.4 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
Nincs.

3.5 Közbeszerzési információk
Nincs.

3.6 Nettó 5 millió forint feletti egyedi értéket elérő szerződések
Nincs.