Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ KÉPVISELŐTESTÜLETI ÜLÉSRE

Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. augusztus 4. (szerda) 16.00 órakor
az Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester - 16.00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző - 16.10 óra

3./ Dömsödi Nagyközségi Óvoda Intézményvezető Beszámoló
Előadó: Bencze István polgármester - 16.20 óra

4./ Szociális Bizottság Előterjesztése
Előadó: Bencze István polgármester - 16.30 óra

5./ Dr. Wagner Viktor kérelme
Előadó: Bencze István polgármester - 16.45 óra

6./ A Dömsödi Holt-Dunaág helyzete
Előadó: Bencze István polgármester - 17.00 óra

7./A 2029/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonba adásával kapcsolatos döntés
Előadó: Bencze István polgármester - 17.10 óra

8./Váci utca szakaszos aszfaltozása
Előadó: Bencze István polgármester - 17.20 óra

9./ „Szép Dömsödért Díj 2021”
Előadó: Bencze István polgármester - 17.30 óra

10./ Egyebek - 17.40 óra

 

Dömsöd, 2021. 07. 30.
Bencze  István
polgármester

 

AZ EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTHETŐ ITT