Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - a Képviselőtestület ülésére

Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. november 4. (csütörtök) 16.00 órakor
az Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester - 16.00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző - 16.10 óra

3./ Dömsöd Sportegyesület kérelme
Előadó: Bencze István polgármester - 16.15 óra

4./ A helyi adók felülvizsgálata
Előadó: dr. Bencze Zoltán - 16.20 óra

5./ A Sportcsarnok 2021/2022 szezonban várható gazdasági tevékenységének, valamint a létesítmény működtetési alternatíváinak bemutatása
Előadó: Bencze István polgármester - 16.30 óra

6./ 2022. évi belső ellenőrzési munkaterv bemutatása
Előadó: Bencze István polgármester - 16.40 óra

7./ Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület kérelme
Előadó: Bencze István polgármester - 16.50 óra

8./ Gördülő Fejlesztési Terv
Előadó: Bencze István polgármester - 17.00 óra

9./ Dömsöd 1193/1 hrsz magánút tulajdonjogának megszerzése
Előadó: Bencze István polgármester - 17.15 óra

10./ Egyebek - 17.30 óra

Zárt ülés:
1./Fellebbezés elbírálása

Dömsöd, 2021. 10. 29.

Bencze István
polgármester

AZ EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE