Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

FÁSÍTÁSI PROGRAM MEGHIRDETÉSE

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete azon céltól vezérelve, hogy eljövendő generációk számára is egy élhető települést teremtsen, fokozott figyelemmel a természeti értékek megőrzésére és gyarapítására, a környezetvédelem fokozott érvényre juttatására

FÁSÍTÁSI PROGRAMOT

hirdet, az alábbi kategóriákban:

 1. „Zöld mecénás” – a faültetések anyagi támogatására
 2. „Fogadj egy fát örökbe” – támogató mozgalom

„Zöld mecénás” – a faültetések anyagi támogatására

A „Zöld mecénás” program keretében bármely természetes, vagy jogi személy az Önkormányzat fa ültetéseinek támogatására pénzbeli adományt nyújthat.

Az Önkormányzat vállalja ennek keretében:

 • az adományozóval közérdekű kötelezettségvállalásra vonatkozó írásbeli szerződést köt;
 • a befizetett adomány csak és kizárólag közterületi, vagy az önkormányzat tulajdonában lévő más ingatlanra történő fa ültetésre vagy fa pótlásra fordítja;
 • az elültetésre kerülő fákról nyilvántartást vezet, amelyben rögzíti a fa ültetésének idejét, helyét, fajtáját valamint az adott évben fásításra beérkezett adományok összesített összegét és a fásításra fordított adott évi összeg nagyságát;
 • az elültetett fák gondozását.

A „Zöld mecénás” program minden év szeptember 1-től december 20-ig tart, amely időszak alatt lehet az adományokat megfizetni. Az önkormányzat a fák ültetését a program keretében a tárgyévi program meghirdetését követően a következő év április 30-ig folyamatosan végzi.

Az adományokat az adományozók befizethetik:

 • a Dömsödi Polgármesteri Hivatal házipénztárába készpénzben, vagy
 • az önkormányzat 11742070-15393159-00000000 számú bankszámlájára történő utalással (ez esetben kérjük, hogy az utalás közleményében tüntessék fel: fásítási program)

Az önkormányzat az adományozók személyéről nyilvántartást vezet, és az adományozó nyilatkozatától függően közzéteszi személyét az önkormányzat honlapján.

A „Zöld mecénás” programba jelentkezők a szerződés megkötése, és személyük nyilvánosságra hozatalához való hozzájárulás megadása miatt személyesen a Dömsödi Polgármesteri Hivatalban, vagy elektronikus úton a domsod@domsod.hu email címen jelentkezhetnek.

„Fogadj egy fát örökbe” – támogató mozgalom

A „Fogadj egy fát örökbe” – támogató mozgalomhoz csatlakozhat bármely természetes, vagy jogi személy, aki vállalja, hogy legalább egy Dömsöd Nagyközség területén lévő közterületen álló fát gondozásába vesz.

Ennek keretében, a mozgalom tagja vállalja, hogy:

 • az általa örökbe fogadott fát szükség szerint öntözi,
 • a fa környezetében lévő azt veszélyeztető hulladékot eltávolítja,
 • a fa egészségét, sérülését nyomon követi, sérülés, betegség vagy egyéb károsító esetén azt haladéktalanul jelzi az Önkormányzatnak.

Jelentkezni a programba folyamatosan lehet, személyesen a Dömsödi Polgármesteri Hivatalban, vagy a domsod@domsod.hu email címen.

Az önkormányzat nyilvántartást vezet a mozgalomban résztvevő személyekről, valamint az általuk örökbe fogadott fákról, és amennyiben a mozgalom tagja ehhez hozzájárul, ezt honlapján közzéteszi.