Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Pályázat - településközponti ingatlan értékesítésére

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata (Székhelye: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) 1/1 tulajdoni hányadában lévő, 936 hrsz-ú, természetben a Dömsöd, Petőfi u. 37. szám alatt lévő, 336 m2 alapterületű, kivett filmszínház megnevezésű ingatlant kétfordulós nyilvános pályázat keretében kívánja értékesíteni.

Az ingatlan Dömsöd abszolút központjában a Petőfi Sándor utca 37. szám alatt található. Könnyedén megközelíthető, a környező utcák aszfalt burkolatúak. Az ingatlan a Dömsödön keresztülhaladó főútról nyíló Petőfi utca elején helyezkedik el, szomszédságában lakó-, kereskedelmi- és szolgáltató egységekkel. Az ingatlan összesen 336 m2 térmértékű, „kivett filmszínház” megnevezésű, azonban az ingatlan moziként már több tíz éve nem üzemel. A telek szabályos formájú, téglalap alakú, sík felszínű, kerítéssel körbekerített, elhanyagolt állapotú. A telken álló felépítmény a múlt században épült, pince + földszint + emelet kialakítású. Hagyományos módon készült, kőalapra, tégla falazattal, cserépfedéses nyeregtetővel. Nyílászárói fa és fém szerkezetűek. Az épület földszinti részének hasznos alapterülete összesen 144 m2. Alatta található a 70 m2-es, tégla falazatú, jó állapotú, pinceszint. Az épület előtere fölött kapott helyet a korábbi gépészetet tartalmazó 27 m2-es emeleti rész.

A földszinten található helyiségek: előtér, kassza, szociális blokk, filmszínház, tárolók. Padlóburkolata kőlap és beton. A falak festett és lambériázott felületűek. Az épület külső-, belső állapota erősen felújítandó. Fűtés jelenleg nincs az épületben.

Jelenleg filmszínház kialakítású, azonban átalakítás után bármilyen funkció betöltésére alkalmassá válhat. Jelen állapotában az eredeti funkció mellett, maximum raktározásra használható. Településen belüli elhelyezkedése frekventált.

A felépítmény erősen felújítandó állapotú. Övezeti besorolása „Vt-1” – településközpont vegyes.

Közmű helyzet:
Vízellátás: közhálózatról
Áramellátás: közhálózatról
Gázellátás: közhálózatról megoldható
Csatornahálózat: kiépített

Az ingatlan paraméterei:
Megnevezés: kivett filmszínház
Hrsz.: 936
Területe: 336 m2
Minimál: 13.600.000-Ft (becsérték szerint)

A pályázatra benyújtott  ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részletes nyilatkozatát különösen:

  1. a) a pályázó adatairól
    b) a pályázati feltételek és az értékelés elfogadásáról
    c) a vételár, vagy ellenszolgáltatás összegéről

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó nyilatkozatát zárt borítékban kell benyújtani a Dömsödi Polgármesteri Hivatalban (21344 Dömsöd, Petőfi tér 6.) személyesen, vagy postai úton. Postai benyújtás esetén a benyújtásra nyitva álló határidő akkor tekinthető megtartottnak, ha az ajánlatot tartalmazó postai küldemény a benyújtási határidő végéig megérkezik.

A bírálati szempont a legmagasabb vételár elérése.

A pályázat kiírója a pályázatok bontását követően, amennyiben több érvényes ajánlat érkezett, úgy az ajánlattevők között árverést tart.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa, vagy az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő letelte előtt visszavonja.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban  mint ajánlattevő megjelölésre került.

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) a vételárra tett ajánlaton kívül nincs lehetőség!

A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.  Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes.

A pályázat kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adásvételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

A nyertes ajánlattevőnek szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Dömsödi Polgármesteri Hivatal +36 24 523-134 és a +36 24 523-120 telefonszámain és a domsod@domsod.hu email címen lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik a www.domsod.hu honlapra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.