Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Kijárási korlátozás - 2020.05.01.-05..03.

Tisztelt Dömsödi Lakótársak és Üdülőtulajdonosok!

Magyarország Kormányának felhatalmazása alapján 2020. május 1.  0 órától május 3. 24 óráig Dömsöd Nagyközség teljes bel- és külterületén az alábbi kijárási szigorítások lépnek életbe.
Bárki a lakóhelyét, a tartózkodási helyét, és ideértve az üdülők az ingatlanjaikat csak az alábbi okokból hagyhatják el:

a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagok beszerzése,

b) egészségügyi ellátás igénybevétele,

c) napi fogyasztási cikket árusító élelmiszerüzletben történő vásárlás,

d) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,

e) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,

f) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,

g) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,

h) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,

i) a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlása a szülővel nem közös háztartásban élő gyermek láthatása a vele való kapcsolattartás céljából,

j) a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás,

k) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,

l) dohányboltban történő vásárlás,

m) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,

n) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés az alábbiak szerint.

Az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken –folytatható azzal, hogy

a) a horgászat belterületen kizárólag 05 órától 10 óráig folytatható egyedül úgy, hogy a horgászok egymástól legalább 2 méteres távolságot kötelesek tartani;

b) a további egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható belterületen 14 órától 19 óráig.

Külterületen a védőtávolságok megtartásával időkorlát nélkül lehet horgászni (gyakorlatilag az Öv csatorna partján), és egyéb szabadidős tevékenységet folytatni.

A lakóhelyen, a tartózkodási helyen, illetve a magánlakáson kívüli tartózkodás esetén kötelező az ugyanazon háztartásban élő személyeken kívüli más személyektől 2 méter távolságot tartani.

Minden más okból az ingatlanok elhagyása TILOS! A sport és szabadidős tevékenységek pedig csak a fenti idősávokban folytathatóak.

Amíg nem otthon tartózkodik, addig köteles végig szájmaszkot viselni. Szájmaszk hiányában elfogadható sál vagy egyéb ruhadarab olyan viselése is, ami egyszerre takarja el az orrot és a szájat. Utcán, boltba, bármilyen nyilvános helyen 2 méter távolságot kell másoktól tartani!
Boltokban csak szájmaszkban lehet tartózkodni, beleértve a bolti eladókat is. Ha vevőn nincsen maszk, akkor őt nem kötelesek kiszolgálni, és az üzlet elhagyására szólíthatják fel.

A rendelet betartását a Rendőrség, a közterület-felügyelő és a polgárőrség ellenőrzi.
Minden más korlátozás, ami az üzletek nyitvatartási idejére, és a 65 év feletti személyek vásárlási idősávjára vonatkozik a kormány rendelete szerint marad hatályban.

 

Kelt: Dömsöd, 2020. április 30.

 

Bencze István
polgármester

 

 

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK JOGÖRÉBEN ELJÁRÓ POLGÁRMESTER
7/2020. (IV.30.) önkormányzati rendelete

a kijárási korlátozás helyi szabályairól

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján jogkörében eljárva Dömsöd Nagyközség Polgármestere Magyarország Alaptörvényének 32. § (1) bekezdés a) pontja, valamint a 167/2020. (IV.30.) Korm. rendelet 1. § alapján a 3. §-ban kapott felhatalmazás szerint a Magyarország Kormánya által elrendelt kijárási korlátozás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.

1. § (1) A 71/2020. (III.27.) Korm. rendelet (Továbbiakban: Rendelet) 4. §-ban foglaltaktól eltérően Dömsöd Nagyközség közigazgatási területén a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás elhagyása kizárólag az alábbi alapos okokból lehetséges:
a) a munkavégzés, a hivatásbeli kötelezettség, a gazdasági, mezőgazdasági tevékenység, valamint az ezek elvégzéséhez nélkülözhetetlen anyagok beszerzése,
b) egészségügyi ellátás igénybevétele,
c) napi fogyasztási cikket árusító élelmiszerüzletben történő vásárlás,
d) a napi fogyasztási cikket értékesítő egyéb (illatszert, a drogériai terméket, a háztartási tisztítószert, a vegyi árut és a higiéniai papírterméket árusító) üzletben (a továbbiakban együtt: drogéria) történő vásárlás,
e) az állateledelt, takarmányt forgalmazó üzletben történő vásárlás,
f) a gyógyszert, a gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletben (a továbbiakban együtt: gyógyszertár) történő vásárlás,
g) az üzemanyag-töltőállomás felkeresése,
h) az állatok ellátása, háziállat közterületi sétáltatása, az állatorvosi rendelő és az állatkórház látogatása,
i) a szülői jogok és kötelezettségek gyakorlása a szülővel nem közös háztartásban élő gyermek láthatása a vele való kapcsolattartás céljából,
j) a magáról gondoskodni nem tudó, vagy segítéségre szoruló személy (például kiskorú személy, idős személy és beteg személy) részére történő segítségnyújtás,
k) a piacon, a helyi termelői piacon (a továbbiakban együtt: piac) történő vásárlás,
l) dohányboltban történő vásárlás,
m) a házasságkötés és a temetés szűk családi körben,
n) az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés a (2) bekezdés szerint.
(2) Az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés külterületen, valamint a települések belterületén – lehetőség szerint a zöldterületeken –folytatható azzal, hogy
a) a horgászat belterületen kizárólag 05 órától 10 óráig, külterületen 0 órától 24 óráig folytatható egyedül úgy, hogy a horgászok egymástól legalább 2 méteres távolságot kötelesek tartani;
b) a további egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés egyedül vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható belterületen 14 órától 19 óráig, külterületen 0 órától 24 óráig.
(3) A lakóhelyen, a tartózkodási helyen, illetve a magánlakáson kívüli tartózkodás esetén kötelező az ugyanazon háztartásban élő személyeken kívüli más személyektől 2 méter távolságot tartani.

2. § (1) A lakóhelyen, a tartózkodási helyen, illetve a magánlakáson kívüli tartózkodás teljes időtartama alatt kötelező a szájmaszk vagy orrot és szájat is egyszerre takaró ruhadarab (továbbiakban együtt: szájmaszk) viselése.
(2) Az üzletekben kizárólag csak szájmaszkot viselő személy tartózkodhat (beleértve az üzlet üzemeltetőjét és alkalmazottait is), és az üzlet üzemeltetője és alkalmazottai jogosultak a szájmaszkot nem viselő személyek kiszolgálását megtagadni, és az üzlet elhagyására felszólítani.

3. § A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 6/2014. (V.29.) önkormányzati rendelet, az alábbi 9/A. §-al és az azt megelőző címmel egészül ki:

„9. A kijárási korlátozással kapcsolatos szabályok megszegése

9/A. § (1) A közösségi együttélés alapvető szabályaival ellentétes magatartást követ el, és kettőszázezer forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható,
a) aki a kijárási korlátozás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott alapos ok nélkül hagyja el a lakóhelyét, a tartózkodási helyét, illetve a magánlakását;
b) aki a kijárási korlátozás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletben meghatározott a lakóhely, a tartózkodási hely, illetve a magánlakás alapos okkal történő elhagyásának idejére vonatkozó előírásokat megszegi;
c) aki a lakóhelyén, a tartózkodási helyén, illetve a magánlakásán kívüli tartózkodás teljes időtartama alatt szájmaszkot vagy orrot és szájat is egyszerre takaró ruhadarabot (továbbiakban együtt: szájmaszk) nem visel;
d) az önkormányzat által lezárt közterületre vagy nyilvános helyre belép.
(2) Az e rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben, a közterület-felügyelő ezertől ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.”

4. § (1) Jelen rendelet 2020. május 1-én lép hatályba.
(2) Jelen rendelet 1. §-a 2020. május 4-én hatályát veszti.
(3) Jelen rendelet kihirdetése napján hatályát veszti az 5/2020. (IV.24.) önkormányzati rendelet.

 

Bencze István sk. polgármester dr. Bencze Zoltán sk. jegyző