Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

2023 aktuális felvetései

Nehéz időszakot élünk, és a közeljövő sem kecsegtet fényes reményekkel. Nyilván ez senkinek sem egyszerű, és érthető, hogy ez indulatokat vált ki, amit mindenki igyekszik valahogy levezetni. Ilyenkor a kommunikáció sokat segíthet. Több olyan téma is felmerült, amihez talán az információ részben hiányzik. Írásom nem lesz teljeskörű, de igyekszem némi áttekintést adni.

  

Az adóemelés. 

Talán ez a legaktuálisabb, és a legtöbb indulatot kiváltó kérdés, de egyben sajnos sajnos elkerülhetetlen is. Az önkormányzat az adónemeihez 10-12 évente szokott hozzányúlni. Ennek a ritkaságnak az oka egyrészről, hogy egyik testület sem szerette a lakosságot újra és újra megterhelni, másrészről pedig azok az indulatok amiket kivált. Ha COVID időszak alatt nem lett volna tilos a helyi adóterheken emelni ez már megtörtént volna. Hogy miért? A helyi államilag mért adóerőképesség növekedése miatt először több mint 30 millió forintos éves állami finanszírozásról kellett a településnek lemondani. Utána az árak emelkedése miatt mindennek a működtetése jelentősen drágult. Ehhez pár adat: Amíg a lakossági fogyasztók a leszabályozott limit feletti fogyasztás után 752-Ft/m3 áron kapják a gázt, addig az önkormányzat az első m3-t is 1000-Ft körül. Tavaly egész évben a közvilágítás áramdíja volt 18 millió forint, addig csak idén januárban 6,5 millió. És a közvilágítást kapjuk legolcsóbban, mert minden más fogyasztónk 192-Ft/kWh díjat fizet, és a rendszerhasználati díjat. Csak a térfigyelő kamerák működtetése jelenleg a 1,5 millió forintos összeghez közelít, havonta. Az adóemelésből származó plusz bevétel nem fedezi a költségek növekedését, de még a célzottan rezsitámogatásra adott állami támogatás sem. Plusz az idei évtől 11 millió forintot fizetünk Ráckevei Önkormányzati Tűzoltóság fenntartására, mivel a jelenlegi helyzetben Ráckeve már nem képes olyan mértékben finanszírozni a működését, mint eddig. Ez a vonulási területén lévő önkormányzatok közös kötelezettsége, aminek ha nem tettek volna önként eleget az idei évtől, akkor a bíróság kényszerítette volna ki.

Emellett 2020-tól a gépjárműadóból származó bevétel maradéka is teljes egészében állami lett, vagyis a bevételek is szűkültek.

És ekkor még csak az életben maradás kérdésénél tartunk. Azt még nem is említettem, hogy a Nagy-tanyai út felújításában is még 50 millió forintunk parkol, mivel a kifizetési kérelmünk elbírálását sem kezdték még meg hónapok óta.

Mindezzel együtt sem hozott olyan döntéseket az önkormányzat, hogy kapcsolja le vagy korlátozza a közvilágítást, állítassa le a kamerákat, vagy rontson a gyermekétkeztetés szintjén. Hozzáteszem ez utóbbi feladat sem tud kijönni az államtól kapott finanszírozásból.

  

A fejlődés vagy ennek hiánya.

Húsz évre tekintsünk vissza. Ezalatt megújult sok km. út (igen, szerintünk sem elég még), épült játszótér, lett felújítva óvoda, iskola, sportcsarnok, épült egészségügyi központ, bölcsőde, szennyvízcsatorna, ivóvizet adó új kút és vízmű, kiépült egy mára 49 kamerás közterületi térfigyelő rendszer, sportpark, futópálya, teljesen megújult a Csónakház, és még lehetne folytatni a sort. Elkezdődött a partunk rendezése is, ami csak az első lépcső lesz a turisztikai értékek növelésében. Ez nem azt jelenti, hogy semmi nem készült. Az teljességgel biztos, hogy a településnek nincsen olyan saját gazdasági ereje, amivel önmaga tudna építkezni, mivel ahhoz jelentős adóbevételt termelő vállalkozások szükségesek. Így maradnak a pályázatok, de itt sem teljesen jó a kép. Dömsöd kiesik a Magyar Falu programból, mert 5000 fő feletti, és csak 2021. óta nem közös régió Budapesttel, így a nagy EU-s programok csak azóta lennének elérhetőek. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy idén elkészül a Kunszentmiklósi út felújítása (amiben az az ál-körforgalom is megszűnik), folytatódik a turisztikai fejlesztés (hogy legyen ami bevételt is tud termelni a falunak), és végre felújíthatjuk a Múzeum épületét Sajnos a járdafelújítási terveink jórészt meghiúsultak, mivel az idén ilyen címen nem írnak ki mégsem pályázatot. A közvilágítást most újítjuk fel, és a következő 15 évben fizetjük ki a költségeit, de fogyasztásban 40%-ot spórolni fog a falunak, jobb fény mellett.

A jelenlegi helyzetben csak olyan pályázaton tudunk indulni, amihez a teljes összeget lehívhatjuk előlegként, mivel az utófinanszírozás olyan veszélyeket hordoz magában, mint a Nagy-tanyai út esetében, ahol a kifizetési és módosítási kérelmeink elbírálása hónapokig tart, és az számlákat pedig ki kellett fizetni. Így ez a mozgásterünk jelenleg eltűnt.

Itt röviden kitérnék arra a kérdésre is, ami minden útfelújítás során felmerül, hogy miért nem egy másik utca lett felújítva. Amikor az önkormányzat mérlegel egy pályázati célt több dolgot kell figyelembe vennie. Az első, hogy az adott kiírás mire ad lehetőséget, miknek kell megfelelni ahhoz, hogy sikeres is legyen. Ami előre láthatóan nem érné el a nyertességhez szükséges pontszámot, arra nincs értelme beadni. Utána mérlegelni kell, hogy a várakozó utak közül melyik fontosabb, melyik bonyolít nagyobb forgalmat, mert az több embert is érint.

  

Játszóterek. 

Egy közterületi játszótér az önkormányzaté. Az a Széchenyi utcai, aminek a karbantartását a következő hetekben végzik. A dabi nem az önkormányzaté (csak az alatta lévő földterület), de annak a tulajdonosa is nagyon elkeserítő küzdelmet folytat anyagiak terén.

  

Közbiztonság. 

Olyan sajnos soha nem lesz, míg ember él a faluban, hogy soha semmi sem történik. De! Összehasonlítva a környező településekkel magunkat, akkor nálunk még jónak nevezhető a helyzet, még ha nem is hibátlan. Főleg mióta a térfigyelők első üteme elkészült. De időszakosan vannak, akik kiszabadulnak, vagy beköltöznek, vagy újként jelentkeznek. Ilyenkor kell kis idő, mire újra betermeli őket a bűnüldözés zárt helyekre. 16 kamerával indultunk és még egy ütemben 12-t nyertünk. 21-et a település maga erejéből vett. Jelenleg nem tudunk bővíteni (vannak rá egyébként tervek), mivel a meglévő rendszer karbantartását és az elhasználódó eszközök cseréjét kell elvégeznünk. Közben csatlakoztunk a kezdeményezéshez, hogy az önkormányzatok építsenek ki egy közös térfigyelő központot a ráckevei rendőrkapitányságon. És bár nem szoktam ezeket bejelenteni, de annyira ki van feszítve a költségvetés, hogy erre sem volt pénze az önkormányzatnak, így ennek a falura jutó költségét én fizetem be önként. Mert egy hasznos kezdeményezés, és sokezer embert érint.

  

ATM. 

Sajnos bajosan működik, és még nagyobb baj, hogy egy maradt. Ehhez kicsi adalék, és hogy mennyire ugrálhatunk a bankok szerint. Nyáron annyit kértünk, hogy a feljárót másképpen építsék ki az újhoz. Erre az volt a válasz, hogy felmondták a szerződést az üzemeltetésre, és elviszik ezt az egyet is. Miután sikerült utolérni aki ebben illetékes, közölték, hogy ez csak a kifejezése annak, hogy értsük hol a helyünk. A Takarékbank sajnos tárgyalni sem volt hajlandó az ATM vagy a fiók megmaradásáról, később az ATM újbóli visszahelyezését olyan feltételekhez kötötték, amit ha teljesítünk, akkor az OTP-set veszítjük el. Most bízunk benne, hogy a K&H tényleg hozza az újat.

  

Egészségügy. 

A gyermekorvosi és egy felnőtt háziorvosi körzet jelenleg tartósan betöltetlen. A gyermekorvosira még érdeklődő sem akadt eddig, míg a III-as körzetre eddig három. Ebből az első kettő sajnos komolytalannak bizonyult. Jelenleg tárgyalásokat folytat az önkormányzat egy új és komoly érdeklődővel, de erről bővebbet csak pár hét múlva lehet elárulni. Az biztos, hogy ez a kérdés végre megoldódni látszódik.

A védőnői álláshelyek be vannak töltve, azonban a szolgálat júliustól állami kézbe kerül. Az orvosi ügyeletre ugyanez a sors vár év végén.

  

Bölcsőde megnyitása. 

A bölcsi építése volt talán az egyik leghasznosabb projekt, mivel a kisgyermekes családoknak nagy segítséget jelent. Az eredetileg tervezett megnyitás sajnos csúszott. A tavasszal megrendelt berendezések szállítása az eszközök hiánya miatt október 20. után fejeződött be. Amíg az épület nem volt teljeskörűen berendezve, addig a működési engedély iránti kérelmet sem volt értelme benyújtani, mert ha a szemlén hiányos lett volna, akkor elutasítják. Így december első felében kaptuk meg az engedélyt. Hozzáteszem, hogy ebben a félévben még állami támogatás nélkül működik, mivel azt csak nyáron kaphatjuk meg visszamenőleg.

  

51-es főút. 

Állami út, és biztosan kijelenthető, hogy sem az állapota nem megfelelő, és nem alkalmas már a megnövekedett forgalom lebonyolítására. Jelenleg egyeztetések alatt vannak a felújításának tervei, ahol a tényleges munkákra 2025-től kerülhet sor. A dömsödi szakaszban szerepelnek új gyalogátkelők, a Rákóczi útnál körforgalom, lassító szakasz a Tass irányából érkezőknek. Végig lesz mellette kerékpárút, azzal, hogy a dömsödi szakasza a Szabadság úttal párhuzamosan készül el, és a dunavecsei út végén vezetődik majd ki a főút mellé.

  

Tennivalók. 

Na, ezt nem tudom mindet leírni mert nagyon sok van, így kiemelek párat. Folytatni kellene a középületek korszerűsítését, az utak felújítását és növelni a szilárd burkolatosok számát. Emellett a járdákkal is foglalkozni kell, felújítás, meg ott a Rákóczi és Vasút út, ahova nagyon kellene, hogy létesüljön egy. Felújítani a csapadékvíz elvezetést, az újonnan kijelölendő ipari területre odavinni a szükséges infrastruktúrát és ipari parkot csinálni. Elvinni az ivóvizet oda, ahol még nincs, a közvilágítással egyetemben. Plusz külön kellene törődni az eddig háttérbe szorult részek felzárkóztatásával. És akkor még nem említettem, ami eddig csak szerintem lenne jó ötlet, hogy csináljunk végre egy mindenki előtt nyitott, valódi piacot.

A sportegyesületek, és a közbiztonságban, tűzoltásban érintett szervezetek támogatásán felül kellene egy program a helyi tehetségek, alkotóközösségek felkarolására is, hogy helyben tudjanak érvényesülni.

 

Mindez csak forrás kérdése, így visszautalok az írásom első felére.