Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

A FEJLŐDÉS ZÁLOGA

Ezekben a napokban Dömsödön három téma foglalkoztatja az embereket. Csak lassan ülnek el a népszavazás hullámai. Sokkal frissebb viták azok, amelyek az amerikai elnökválasztás eredményéhez köthetők. A harmadik téma pedig, amely az embereket foglalkoztatja, az a Dömsödön végbement változások sora.
Ahhoz, hogy a mai történéseket a helyén tudjuk kezelni alaposan vissza kell kanyarodnunk a múltba. 2010 derekán jelent meg az a tanulmány, amely az önkormányzatok helyzetét elemezte. Ebben a tanulmányban az volt olvasható, hogy a mindenkori kormányzat 2000 és 2010 között egy teljes évi finanszírozást vont el az önkormányzatoktól. Éreztük mi ezt a saját bőrünkön, csak megfogalmazni így nem tudtuk. Ennek a drasztikus elvonásnak lett az áldozata - többek között - az orvosi ügyelet fenntartása is. A költségvetésünk a következő években is látványosan karcsúsodott, azzal a különbséggel, hogy ebben az időszakban feladatok sora is elkerült az önkormányzatoktól. Jelentősen könnyített a sorsunkon a konszolidáció! Több mint 150 millió forint adósságtól szabadított meg bennünket az állam! Mostanra jutottunk el odáig, hogy a konszolidáció hozadékaként ki nem fizetett kamat és tőketartozás, valamint az ez évre kapott plusz húszmillió forint megmozgatta a képviselők fantáziáját, és olyan fejlesztések is eszünkbe juthattak, amelyekről eddig csak álmodhattunk.
Augusztusban a település-fenntartási csoport élén változás történt. Varsányi Antal alpolgármester visszatért eredeti hivatásához, a tanításhoz. Örökké hálás leszek Neki, hogy hívásomra otthagyta a tanári pályát, és sziszifuszi munkával - többek között - segített felépíteni azt a közmunkásokat foglalkoztató rendszert, amely mára, többé-kevésbé jól működik! Elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy önkormányzatunk intézményei zökkenőmentesen működhettek! Maximálisan helytállt abban a munkakörben, amely - szerintem legalább is - talán a legnehezebb Dömsödön! A település-fenntartásban olyan alapot hagyott utódjára, amely komoly munkával továbbfejleszthető, a dömsödi emberek szolgálatára! A vállalt munkát elvégezte, tehát joggal gondolhatott arra, hogy néhány évvel a nyugdíjkorhatár elérése előtt visszatér pedagógusi sikereinek színterére! Biztos vagyok abban, hogy hozzáállása, tudása könnyedén visszasegíti a régi, ugyancsak sikeres kerékvágásba!
Varsányi Antal megüresedett helyét - pályázat útján - Láng András foglalta el. Vele kapcsolatban nekem is volt némi kockázatom a kinevezésében, ugyanis rokoni szálak kötnek össze bennünket. Már a munkába lépése előtt közöltem Vele, hogy az elvárásom Vele szemben sokkal nagyobb, mint bárki mással szemben is! Nos, úgy tűnik, hogy a képviselők és a magam várakozásainknak is megfelel. Kellő empátiával és szakértelemmel látja el feladatát. Jól találta meg a kollégáival, és a közmunkásokkal a hangot. Nagyon jót tett - személy szerint nekem is -, hogy kívülről jött, és amit mi már megszoktunk, azt Ő egészen más aspektusból látta, és így egyes döntések még inkább előre vitték a közös ügyünket! Láng András nagyon szerencsés időpontban is került hozzánk, mert a település fenntartásra soha nem volt ennyi ráfordítható pénz. Ez nem azt jelenti, hogy dúskáltunk a javakban, de azt igen, hogy néhány látványos fejlesztés megvalósulhatott. Volt pénz a barkácsbolt előtti parkoló kialakítására, és a gyógyszertár előtti parkoló építését is elkezdhettük. Ugyancsak elkezdhettük a Hivatal udvarának átalakítását, és több pénz jutott a közterületeink karbantartására is. Az már csak hab volt a tortán, hogy vásárolni tudtunk egy komoly, jó állapotban lévő kotró-rakodó gépet! Itt jelzem, hogy ennek segítségével tavaszra megkezdjük - a teljes településünket érintő - csapadékvíz elvezető programot. Gondolok itt a szükséges árokásásokra, és a szinte valamennyi utcát érintő padka rendezésre.
A fejlődés záloga címet adtam írásomnak, mégpedig azért, mert nálunk most minden adott a fejlődéshez! Az anyagiak lehetnének kicsit többek, de a fizikai és szellemi potenciál egyértelműen rendelkezésünkre áll! A településfenntartási csoportnál az elmúlt évek alatt olyan kollektíva kovácsolódott össze, amelyre bármiben támaszkodhatunk. Mára a közmunkások szerepe is megváltozott, ma már nemcsak szociális szerepe van a közmunka programnak, hanem kimondottan értékteremtő is! A Képviselő-testület pedig - tudásához, erejéhez mérten - minden segítséget megad ahhoz, hogy a Dömsödi Polgárok elégedetten konstatálják fejlődésünk ütemét!
Bencze István

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében