Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

ÁLLÁSHIRDETÉS - ÓVODAPEDAGÓGUS

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 5921
Intézményi iktatószám: 48/2023

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
óvodapedagógus
Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):
Az óvodapedagógusi feladatok ellátása: pedagógiai-, szakmai feladatok; tanügy igazgatási adminisztratív teendők, egyéb feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekek, csoport és intézmény érdekében.

Betöltendő állás szakmacsoportja: oktatás

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):
Emberi erőforrási/oktatási, képzési

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozott, 40 óra, Váltásos, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Dömsöd

Álláshirdető szervezet bemutatása:
A Dömsödi Nagyközségi Óvoda és Bölcsőde egy székhelyintézménnyel és egy tagintézménnyel látja el az óvodai nevelési feladatokat. A székhelyóvodában 6, a tagóvodában 3 csoport működik. Jó hangulatú, fiatalos, tettre kész kollektívánkba keresünk elhivatott, agilis óvodapedagógus kollégát.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony 2023.09.01-2024.08.31-ig tart.

Az illetmény megállapítása a hatályos jogszabályok szerint. A pályázathoz szükséges mellékelni a megelőző munkaviszonyok létesítését és megszűntetését igazoló dokumentumok másolatait. Bővebb felvilágosítást a 06-20-429-53-79-es telefonszámon Madarász Mária intézményvezető ad.

Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

  • Büntetlen előélet
  • Cselekvőképesség
  • Magyar állampolgárság
  • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:
Felsőfokú szakképzés, Óvodapedagógusok képzése, óvodapedagógus

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 5921
Intézményi iktatószám: 48/2023

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
- Önállóság (alap)
- Hatékony munkavégzés (alap)
- Kommunikációs készség (alap)
- Együttműködés (alap)
- Elkötelezettség, megbízhatóság (Etikus magatartás) (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
- adatkezelési nyilatkozat
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023.05.31. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:
Az intézményvezető bírálja el az intézményvezető-helyettes véleményének kikérésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023.06.15. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:
Dömsöd Nagyközség honlapján és az intézmény hirdetőtábláján

Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.09.01.

Publikálás tervezett időpontja: 2023.03.13.

EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE