Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

RSD Víziközmű Társulat levele az ingatlantulajdonosokhoz

Tisztelt Ingatlan Tulajdonos !

A Soroksár – Ráckeve Dunaág vonalán – egészen Tassig – 2012-ben megalakult az RSD Társulat. Tagjai lettek - mintegy 8400-an - azok az ingatlan tulajdonosok, akik a parti sáv 200 m-én belül rendelkeztek, vagy használták ezeket. A tulajdonosok feladata az lett volna, hogy az utcai gerincvezeték építéséhez az önrészt (kb. 26%-ot) befizessék, és a gerinc elkészülte után a házi bekötéseket (a házból kijövő szennyvízcső rákötése a gerincvezetékre) önerőből készítsék el.
A gerincvezeték beruházásának irányítására az érintett 14 önkormányzat létrehozta az RSD Társulást. A beruházás során a gerincvezeték építési költségeit az állam gyakorlatilag átvállalta, így a tulajdonosi befizetések (kb. 1,2m Ft) feleslegessé váltak.

2016-ban a Társulat taggyűlése elfogadta az akkori vezetés javaslatát, hogy ebből a pénzből épüljenek meg a házi bekötések. Ez a döntés rossz volt, mert nem készült előzetes számítás, a pénz hamar el is fogyott. 2200 bekötés készült el 2017. végéig, és további 3000 ingatlanon volt részleges munkavégzés. A többin semmi nem történt.
A helyzet rendkívül igazságtalan volt: a bekötések többe kerültek a tulajdonosi befizetéseknél, következésképpen a kimaradók pénze épült be a csatornájukba.
Az új vezetés – lényegében 2018-tól – legfőbb feladatának ennek az igazságtalanságnak a felszámolását tartotta.
A többféle megoldás közül a Taggyűlés végül is az egyéni elszámolást fogadta el. Ez azt jelenti, hogy mindenki a telkén végzett munka költségét kell, hogy kifizesse. Így lettek (pót)befizetők, és olyanok (akiknél nem történt munkavégzés), akiknek visszajár a pénz.

A Társulat a számláján megmaradt, valamint a részletfizetőktől befolyó pénzből 2 év alatt 1000 helyen kötötte élőre a csatornát. Az élőre kötöttek aránya még így is csak 55% körüli. A pénz és az idő hiánya (a projektet 2021. márciusában le kell zárni) miatt esélytelen elérni a pályázatban előírt 90% csatornázottságot.
Az egész fejlesztés a környezet védelmét szolgálja. Nevezetesen, hogy a Dunába senki ne vezesse be a szennyvizét tisztítatlanul. Emiatt – igazságtalanság ide vagy oda – az önkormányzatok a csatornával nem rendelkezőkre ösztönzésként háromszoros csatornadíjat, azaz talajterhelési díjat kezdtek kiszabni.

A szorult helyzetből egyetlen reális kivezető út van. A csatornával nem rendelkezők – az alapításkori elképzeléseknek megfelelően – önerőből megépítik, befejezik házi bekötéseiket 2021. márciusáig. Ezzel párhuzamosan a Társulat továbbra is igyekszik segíteni. Először is próbálja beszedni azoktól a pénzt, akikre többet költött a befizetéseiknél. Másrészt leveszi az önerős csatornázók válláról az adminisztrációs terhet. Ha ugyanis valaki egyénileg akar csatornához jutni, terveztetnie, engedélyeztetnie kell a munkát. A szolgáltatóval kötendő szerződés papírmunkája és költsége is nagy. Nem beszélve a legtöbb helyen szükséges átemelő szivattyú lehelyeztetésének nehézségeiről.
A Társulat égisze alatt 2021. márciusáig mindezektől a terhektől meg lehet szabadulni, ha a saját erőből elkészített házi bekötést (csatorna fektetése, szükség esetén elektromos áram biztosítása) bejelentik a Társulatnak (e-mail cím: rsdvt2@gmail.com Telefonos ügyfélszolgálat 9.00 - 13.00 között: 06-20/214-0959). A bejelentéshez egy nyílt árkos fotó szükséges. Ők az élőre kötést a szolgáltatóval a továbbiakban intézik. A házi bekötés önerős végzéséhez a „műszaki kisokos” az RSD honlapján megtalálható

http://www.rsdvt.hu/dokumentumok

Hajrá!

2020. augusztus

A Társulat vezetése nevében

Gyulai Gábor
elnök

AZ EREDETI LEVÉL MEGTEKINTHETŐ ITT