Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ - SZAVAZÁS

Tisztelt Választópolgárok! 

Választási tájékoztatónkban a szavazókörökről, szavazás menetéről, a választási szervekről adunk hivatalos tájékoztatást.

A szavazókörök 

Dömsöd Nagyközségben összesen öt szavazókör került kialakításra, amelybe a település valamennyi címe be lett sorolva. Hogy pontosan ki hova tartozik, és hova kell mennie szavazni, arról a Nemzeti Választási Iroda idén márciusban minden választójoggal rendelkező személyt írásban értesített. Ha nem találja az értesítését, vagy bizonytalan benne, akkor a Helyi Választási irodától kérhet felvilágosítást (még június 9-én is), vagy az alábbi internetes oldalon is tud tájékozódni: www.valasztas.hu

A szavazókörök címei:

 1. szavazókör: Dömsöd, Kossuth Lajos u. 58. (Művészeti Iskola)
 2. szavazókör: Dömsöd, Béke tér 2. (OMK)
 3. szavazókör: Dömsöd, Szabadság u. 42. (Zöldkereszt)
 4. szavazókör: Dömsöd, Szabadság u. 92. (Dabi Óvoda)
 5. szavazókör: Dömsöd, Béke tér 2. (OMK)

A szavazás 

Szavazni 2024. június 9-én 6.00 órától 19.00 óráig lehet személyesen a választási értesítőben megjelölt szavazóköri szavazóhelyiségben, vagy mozgóurnával. 

A szavazóhelyiséget a szavazás ideje alatt nem lehet bezárni, és a szavazást nem lehet meghosszabbítani vagy - rendkívüli, a választás szabadságát vagy titkosságát, illetve a választás lebonyolítását veszélyeztető esemény kivételével - felfüggeszteni.        

A szavazás megkezdésétől a szavazás lezárásáig a szavazatszámláló bizottság, a jegyzőkönyvvezető, a médiatartalom- szolgáltató képviselője, valamint a nemzetközi megfigyelő tartózkodhat a szavazóhelyiségben. A választópolgár - valamint az esetleges a törvényben megengedett segítője - a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.     

A szavazatszámláló bizottság az urnák állapotát, valamint azt, hogy azok üresek, az elsőként szavazó választópolgárral együtt - aki a szavazatszámláló bizottság tagja és a jegyzőkönyvvezető nem lehet - a szavazás megkezdése előtt megvizsgálja. Az urnákat az elsőként szavazó választópolgár jelenlétében úgy kell lezárni, hogy azokból - az urna szétszedése nélkül - ne lehessen szavazólapot eltávolítani. Ezt követően a szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjai és az elsőként szavazó választópolgár az általános szavazóköri jegyzőkönyvön aláírásával tanúsítja, hogy az urnák lezárásukkor üresek, továbbá az urnák szabályszerű lezárását.      

A szavazatszámláló bizottság a mozgóurnába ellenőrző lapot helyez, amely tartalmazza az ellenőrző lap elhelyezésének időpontját, valamint a szavazatszámláló bizottság jelen levő tagjainak és az elsőként szavazó választópolgárnak az aláírását.     

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. A választópolgár igazolja személyazonosságát, valamint személyi azonosítóját vagy lakcímét. A személyazonosság igazolására a magyar vagy más uniós tagállami hatóságok által kiállított érvényes igazolványok alkalmasak. Amennyiben az igazolványa érvényessége lejárt, akkor még a választás napján is a nyitva lévő kormányablakokban ideiglenes személyi igazolványt vagy új lakcímkártyát készíttethet.

A szavazatszámláló bizottság ezt követően megállapítja, hogy a polgár szerepel-e a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.      

A szavazatszámláló bizottság visszautasítja azt a választópolgárt, aki

 1. a) nem tudja személyazonosságát és lakcímét vagy személyi azonosítóját igazolni,
 2. b) nem szerepel a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben,
 3. c) már szavazott,
 4. d) megtagadja a szavazólap átvételének a névjegyzék aláírásával történő igazolását.     

Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék alapján a választópolgár részére átadja a szavazólapokat, amelyet a választópolgár jelenlétében a bal felső sarkában bélyegzőlenyomattal lát el, valamint a szavazólap elhelyezésére szolgáló borítékot.

Itt fontos megjegyezni, hogy attól függően, hogy milyen választásokon jogosult az adott választópolgár részt venni, az alábbi szavazólapokat kaphatja:

 1. polgármester választás
 2. egyéni listás választás (képviselők)
 3. vármegyei listás választás
 4. európai parlamenti választás
 5. települési nemzetiségi választás
 6. területi nemzetiségi választás
 7. országos nemzetiségi választás

A szavazólapok fajtánként színkódoltak a könnyebb megkülönböztethetőség miatt. A nemzetiségi választások szavazólapjai zöld színűek, míg a többi fehér. A bizottság velük együtt átadja a borítékokat is, és itt felhívjuk a figyelmet az alábbiakra:

 • A polgármester, egyéni lista, vármegyei lista, európai parlamenti szavazólapok esetében nem kötelező a választópolgár borítékba zártan dobni az urnába a szavazólapot, tehát az azok érvényességét nem érinti.
 • A nemzetiségi szavazólapokat (zöldek) azonban köteles az átadott zöld borítékba tenni, és lezárni. Amennyiben ezt nem teszi meg, így azok a szavazólapok érvénytelnek lesznek.
 • FONTOS! A zöld borítékba csak zöld színű szavazólap kerülhet. Ha abban a választási bizottság más szavazólapot is talál, pl. polgármesterit, akkor azokat a szavazólapokat nem tudja annál a választásnál már figyelembe venni. 

A szavazatszámláló bizottság szükség esetén - a választópolgár befolyásolása nélkül - megmagyarázza a szavazás módját.

A szavazólap átvételét a választópolgár a kinyomtatott szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja. Az aláírás csak a szavazólapok átvételének igazolásául szolgál. 

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll a választópolgár rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti.

A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében. Kivételt képez ez alól, ha a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő - ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes - segítségét kéri. 

A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.     

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre és listára lehet, a jelölt vagy lista nevénél található körbe tollal írt két, a körön belül egymást metsző vonallal. Egy választópolgár érvényesen egy polgármester jelöltre, 8 egyéni listás képviselő jelöltre, egy vármegyei listára, 1 pártlistára (EU) szavazhat.

A nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok pedig még 5 települési nemzetiségi jelöltre, 1 területi listára és egy országos listára szavazhatnak, attól függően milyen nemzetiséghez tartoznak. Településünkön június 9-én 5 nemzetiség szavaz, és eltérő számú szavazólapokat kapnak:

 • roma: 3 db (települési, területi, országos)
 • német és szerb: 2 db. (területi és országos)
 • lengyel és görög: 1 db. (országos)

FONTOS! A választópolgár szavazatát szabadon választja meg, azt nem befolyásolja, hogy a jelöltállítás időszakában kinek az ajánlóívét írta alá. 

A választópolgár a szavazólapokat szavazás után borítékba helyezi és az urnába dobja. (Zöld borítékot le is kell zárni!)     

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, egy külön e célra szolgáló borítékba helyezi, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat - választópolgáronként - csak egyszer adhat ki.     

Azoknak akik igényelték, a mozgóurnát a szavazatszámláló bizottság két tagja viszi ki - a szavazókör területén belül - a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzékében szereplő választópolgárhoz. Szavazófülke helyett a szavazás titkosságát garantáló körülményeket kell a választópolgár számára biztosítani.     

A szavazatszámláló bizottság elnöke 19 órakor a szavazóhelyiséget bezárja. Azok a választópolgárok, akik 19 órakor sorban állnak, még szavazhatnak, aki később érkezik, már nem. 

A szavazóhelyiségben és a mozgóurnába leadott szavazatokat a szavazatszámláló bizottság a szavazás lezárását követően haladéktalanul megszámlálja.

A szavazatszámláló bizottság először megszámlálja a fel nem használt, valamint a rontott szavazólapokat, és azokat külön-külön csomagolja. A szavazatszámláló bizottság a szavazóköri névjegyzék és a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke alapján megállapítja a szavazáson megjelent választópolgárok számát.     

A szavazatszámláló bizottság az urna felbontása előtt ellenőrzi az urna sértetlenségét, és felbontja az urnát. Ha a mozgóurnában nem található az ellenőrző lap, a mozgóurnában lévő valamennyi szavazólap érvénytelen. Ebben az esetben e szavazólapokat meg kell számlálni és külön kell csomagolni.      

A szavazatszámláló bizottság összekeveri az urnákban és a mozgóurnában lévő nem érvénytelen szavazólapokat, majd azokat megszámlálja.     

Érvénytelen a szavazólap, amely

 1. a) nincs ellátva a hivatalos bélyegzőlenyomattal,
 2. b) a törvényben meghatározottnál több szavazatot tartalmaz, vagy
 3. c) nem tartalmaz érvényes szavazatot.

Érvénytelen az a szavazat, amelyet

 1. a) nem a szavazólapon szereplő jelöltre vagy listára, a nevénél lévő körbe tollal írt két egymást metsző vonallal;
 2. b) kiesett jelöltre, listára adtak le.     

A szavazat érvényességét - ha az egyéb feltételeknek megfelel - nem érinti, ha a szavazólapon a érvénytelen szavazat is szerepel, vagy ha a szavazólapon bármilyen megjegyzést tettek, például a jelöltek, listák sorrendjét megváltoztatták, a listát kihúzták, listát hozzáírtak.     

A bizottságok a szavazatokat a következő sorrendben fogják megszámolni:

 1. polgármester
 2. egyéni lista
 3. vármegyei lista
 4. európai parlamenti lista 

Amint egy választás típussal végeztek, annak szavazóköri részeredményét jelentik a Helyi Választási Iroda részére, ami azt rögzíti a Nemzeti Választási Rendszerben (NVR). Ezeket az adatokat a választópolgárok a www.valasztas.hu oldalon tudják követni a települési oldalán. 

A nemzetiségi szavazatokat nem az SZSZB-k, hanem a Helyi Választási Bizottság fogja megszámolni, miután az SZSZB-k elvégezték feladataikat, és mindent a Helyi Választási Irodába beszállítottak. 

A hivatalos eredményt a Helyi választási Bizottság fogja végül megállapítani, amely során az NVR-be felvitt jegyzőkönyvi adatok összesítését (ami a fenti portálon is látható lesz) fogják felhasználni. 

Választási szervek 

Helyi Választási Iroda 

A választási irodák a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával, a választópolgárok, a jelöltek és a jelölő szervezetek tájékoztatásával, a választási adatok kezelésével és a választás technikai feltételeinek biztosításával összefüggő feladatokat ellátó választási szervek. 

A helyi választási irodától kérhető tájékoztatás a választással összefüggő jogi, igazgatási, technikai kérdésekben.

Dömsöd Helyi Választási Iroda

Címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
Telefon: 24-523-120
e-mail: jegyzo@domsod.hu
HVI. vezetője: dr. Bencze Zoltán jegyző
HVI. vezető általános helyettes: Orbánné Kiss Judit 

Területi Választási Iroda

Székhely: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefonszám: +36/1/233-6812
Központi elektronikus levélcím: valasztas@pestmegye.hu

Választási Bizottságok

A választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

A választási bizottságok választott és megbízott (delegált) tagokból állnak. 

A szavazatszámláló bizottságok választott tagjait a helyi választási iroda vezetőjének javaslatára a képviselő-testület választotta meg. 

Pest Vármegyei Területi Választási Bizottság

Székhelye: 1052 Budapest, Városház u. 7.
Telefon: +36/1/233-6812
Email: valasztas@pestmegye.hu 

Helyi Választási Bizottság

Székhelye: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
Telefon: +36/24/523-120
Email: jegyzo@domsod.hu

 

Tisztelt Választópolgárok!

Az időközben aktuális választási hirdetményeket a polgármesteri hivatalban elhelyezett hirdetőtáblán és a www.domsod.hu és a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu internetes portálon olvashatják. A választásokkal kapcsolatos felvilágosításért a Helyi Választási Irodához fordulhatnak. 

Helyi Választási Iroda

AZ EREDETI PDF DOKUMENTUM LETÖLTHETŐ INNEN

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében