Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Tájékoztató az intézményi gyermekétkezésre vonatkozóan 2020/2021 tanév

Kedves Szülő!

Amennyiben szeretné, hogy a 2020/2021-es tanévben gyermeke igénybe vegye az étkezést, kérnénk, hogy az igényléséhez és az étkezési kedvezmények érvényesítéséhez töltse ki az ehhez szükséges nyomtatványt és adja le az oktatási intézményben. (A nyomtatványok megtalálhatóak az óvodában és az iskolában.)

Felhívom szíves figyelmét, hogy csak az a gyermek részesülhet étkezésben, akinek a szülői nyilatkozata megvan és nincs lejárt tartozása vagy a tartozás megfizetésére részletfizetési megállapodást kötött.

 

Normatív kedvezmény:

Nyilatkozat intézményi gyermekétkeztetés igénybevételéhez c. nyomtatványon történik, melyen a szülő/törvényes képviselő büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
A kedvezményhez kérnénk csatolni az erről szóló igazolások másolatát (rendszeres gyermekvédelmi határozat, tartós betegségről szóló igazolás, nevelésbe vett tanuló esetében a hatósági döntés másolata, stb)
Az adatok, jogosultságok, stb. változása esetén új nyomtatványt kell kitölteni és azt az az oktatási intézményben leadni.

 

Térítési díj:

Jogszabályi rendelkezés alapján a fizetendő térítési díj alapja a felhasznált nyersanyag általános forgalmi adóval növelt értéke, ezt a két tételt kell a szülőnek/törvényes képviselőnek megfizetnie, figyelembe véve az aktuális kedvezményeket.

                                                         teljes összeg               50%

 1. óvodás gyermek 3x-i étkezés        540-Ft/nap             --
 2. tízóraizó és ebédelő óvodás           445-Ft/nap            --
 3. tízóraizó óvodás                             135-Ft/nap            --
 4. napközis iskolás 3x-i étkezés        650-Ft/nap            325-Ft/nap
 5. tízóraizó és ebédelő iskolás           555-Ft/nap            277,5-Ft/nap
 6. ebédelő iskolás                               410-Ft/nap            205-Ft/nap
 7. tízóraizó iskolás                            150-Ft/nap              75-Ft/nap

 

Hiányzások kezelése:

A hiányzások – ennek megfelelően az étkezők létszámának – pontos ismerete a nyersanyag-felhasználás optimális tervezésének, és a megfelelő adagszámú étel biztosításának elengedhetetlen feltétele!
Fentiek miatt rendkívül fontos az étkezési igény lemondása (pl. betegség vagy egyéb hiányzás miatt), valamint az étkezés igénylésének újrakérése is!

Az étkezés időszakos lemondása (hiányzás jelzése)

 • délelőtt 8:30 óráig  bejelentett hiányzás esetén, másnaptól figyelembe vesszük a hiányzást a térítési díj megállapításánál
 • amennyiben délelőtt 8:30 óra után kerül bejelentésre, a hiányzás csak a másnapot követő naptól tudjuk figyelembe venni a hiányzást a térítési díj megállapításánál

1 napos hiányzás esetén is a fentieket szükséges követni, vagyis ha előző nap délelőtt 8:30 óráig nem kerül sor a lemondásra, akkor a térítési díjat ki kell fizetni!

A várható visszaérkezés időpontjának bejelentése:
Kérjük, amennyiben tudható, már a lemondás alkalmával jelöljék meg azt a napot, amikor a gyermek újra étkezik, de legkésőbb az érkezést megelőző nap 08.30-ig. Amennyiben ezt nem teszi meg, úgy az étkezés nem biztosított a gyermek részére!

A le nem mondott adagokat a szülőnek/törvényes képviselőnek ki kell fizetnie!

Akik ingyenesen étkeznek, azok is feltétlen jelezzék a lemondást és a visszaérkezést is! Amennyiben ezt nem teszik meg, az étkezést ki kell fizetniük!

 

Diétás étkezés:

Tartós beteg igazolás alapján a diétás étkezés biztosított a főétkezésre (ebéd) vonatkozóan.

A hiányzásokat, lemondást, újraigénylést szíveskedjenek jelezni:

 • 1.Iskolában személyesen vagy a következő elérhetőségek valamelyikén:
  telefonon vagy smsben:
  alsósok:  +36 30 254 1539
  felsősök: +36 30 454 3279
 • E-mailen: szechenyi77@gmail.com
  Dömsödi Széchenyi István Általános Iskola

 

 • 2.Óvodában személyesen vagy a következő elérhetőségek valamelyikén:
  telefonon vagy smsben:
  + 36 20 222 3223
  Emailen:  ujovi@kevenet.hu

 

Kedvezmények:
Iskola esetében:

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint  intézményi gyermekétkeztetés keretében INGYENES étkezésre jogosult:

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság kezdő időpontjától) A díjkedvezmény a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat érvényességi idejére jár.  Az igényléshez kérjük a határozatot mellékelni.
 • Nevelésbe vett gyermek a nevelésbe vétel időtartama alatt, az erről szóló hatósági döntés másolatának becsatolásával.

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint intézményi gyermekétkeztetés keretében 50%-OS KEDVEZMÉNYŰ étkezésre jogosult:

 • Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (nyilatkozat leadását követő naptól): tartós betegség kapcsán járó kedvezmény a következő felülvizsgálat idejéig jár. Az igénybevételhez az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletének szakorvos által kitöltött másolati példánya szükséges vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata.
  A felülvizsgálat során a meghosszabbításról szóló igazolást az iskolában le kell adni, mert ennek hiányában a kedvezmény nem érvényesíthető folyamatosan, megszakításra kerül, így térítési díj hátralék keletkezhet!
 • Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, (a gyermekek számának változását 15 napon belül be kell jelenteni, az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni) Az igénybevételhez a nyilatkozat kitöltése szükséges.

 

Óvoda esetében:

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény szerint az óvodai nevelésben részesülő gyermek esetében INGYENES étkezésre jogosult:

 • Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek (a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultság kezdő időpontjától) A díjkedvezmény a gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról szóló határozat érvényességi idejére jár.  Az igényléshez kérjük a határozatot mellékelni.
 • Nevelésbe vett gyermek a nevelésbe vétel időtartama alatt, az erről szóló hatósági döntés másolatának becsatolásával.
 • Olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási járulékkal csökkentett összegének 130%-át (2020. évben 139.185,-Ft)
 • Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (nyilatkozat leadását követő naptól): tartós betegség kapcsán járó kedvezmény a következő felülvizsgálat idejéig jár. Az igénybevételhez az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú mellékletének szakorvos által kitöltött másolati példánya szükséges vagy a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolata.
  A felülvizsgálat során a meghosszabbításról szóló igazolást az iskolában le kell adni, mert ennek hiányában a kedvezmény nem érvényesíthető folyamatosan, megszakításra kerül, így térítési díj hátralék keletkezhet!
 • Három- vagy többgyermekes családoknál gyermekenként, (a gyermekek számának változását 15 napon belül be kell jelenteni, az új térítési díjat a bejelentést követő hónap első napjától kell megfizetni) Az igénybevételhez a nyilatkozat kitöltése szükséges.

Az ingyenes vagy félárú étkezésre nem jogosult gyermekek után teljes térítési díjat kell fizetni.