Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Dömsöd – Áporka - Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Gyermek rajz napsütéses hátér házikó és virágok

 

Ügyfélfogadási idő:
hétfő : 8.00-17.30
kedd : -
szerda : 8.00-15.30
csütörtök : -
péntek : 8.00-11.30

Elérhetőségeink :
Székhely:       2344. Dömsöd, Petőfi tér 5.
Telephelyek: 2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.
                        2345. Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

telefonok:

06 24 523-128 (Christoph Gáborné intézményvezető)
06 24 523-128 (Zsinkó Márta családsegítő)
06 24 523-146 (Árky Annamária családsegítő)
06 24 523-149 (Kovács Krisztina családsegítő)
06 24 523-145 (Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)

fax : 06 24 523-147
e-mail : domsod.gyermekjoleti@gmail.com

Tevékenységeink

Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Házi segítségnyújtás, keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani

Egyéb szolgáltatásaink:

 • pszichológiai tanácsadás, 
 • a nyári felzárkóztató program,
 • adományok közvetítése

Programjaink

 • Nyári napközis táborok
 • Játszóház, kézműves foglalkozás 
 • Álláskereső klub
 • Nyugdíjasok számára internetes klub

 

Készenléti Szolgálat
(Ráckevei Család és Gyermekjóléti Központ)
telefonja: 06-70-333-9885

Feladata:

 • állandóan hívható,
 • telefonon történő tanácsadás,
 • tájékoztatás;
 • segítség mozgósítása;
 • kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatókkal akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani;