Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Dömsöd – Áporka - Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Gyermek rajz napsütéses hátér házikó és virágok

 

Ügyfélfogadási idő:
hétfő : 8.00-17.30
kedd : -
szerda : 8.00-15.30
csütörtök : -
péntek : 8.00-11.30

Elérhetőségeink :
Székhely:       2344. Dömsöd, Petőfi tér 5.
Telephelyek: 2338 Áporka, Petőfi S. u. 87.
                        2345. Apaj, Fő tér 2. (Polgármesteri Hivatal)

telefonok:

06 24 523-128 (Christoph Gáborné intézményvezető)
06 24 523-128 (Zsinkó Márta családsegítő)
06 24 523-146 (Árky Annamária családsegítő)
06 24 523-149 (Kovács Krisztina családsegítő)
06 24 523-145 (Tarr Zsuzsanna szociális asszisztens)

fax : 06 24 523-147
e-mail : domsod.gyermekjoleti@gmail.com

Tevékenységeink

Családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

Gyermekjóléti szolgáltatás olyan a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

Házi segítségnyújtás, keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy személyi gondozást nyújtunk.

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani

Egyéb szolgáltatásaink:

 • pszichológiai tanácsadás, 
 • a nyári felzárkóztató program,
 • adományok közvetítése

Programjaink

 • Nyári napközis táborok
 • Játszóház, kézműves foglalkozás 
 • Álláskereső klub
 • Nyugdíjasok számára internetes klub

 

Készenléti Szolgálat
(Ráckevei Család és Gyermekjóléti Központ)
telefonja: 06-70-333-9885

Feladata:

 • állandóan hívható,
 • telefonon történő tanácsadás,
 • tájékoztatás;
 • segítség mozgósítása;
 • kapcsolatfelvétel olyan intézményekkel, szolgáltatókkal akik krízishelyzet esetén azonnali, konkrét segítséget tudnak nyújtani;

 

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK ELEKTRONIKUS KÖZZÉTÉTELE

DÖMSÖD-ÁPORKA-APAJ GYERMEKJÓLÉTI ÉS CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve: Dömsöd-Áporka-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
Telefonszáma: 06/24/523-128
E-mail címe: domsod.gyermekjoleti@gmail.com
Honlapja: www.domsod.hu

1.2 Szervezeti felépítés
Szervezeti és Működési Szabályzat (feladatok)

1.3 Vezetők adatai, elérhetőségei

Intézményvezető: Christoph Gáborné
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 5.
Telefonszáma: 06/24/523-128
E-mail címe: domsod.gyermekjoleti@gmail.com

1.4 Felügyelt költségvetési szervek
Nincs.

1.5 A szerv többségi tulajdonában álló gazdálokdó szervezetek
Nincs

1.6 Közalapítvány adatai
Nincs

1.7 Lapok
Nincs

1.8 Felettes szerv
Pest Megyei Kormányhivatal

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:
1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Adatvédelmi szabályzat

2.2 Önként vállalt feladatok
Nincsenek.

2.3 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Nincs.

2.4 Közszolgáltatók
Nem releváns.

2.5 Szerv nyilvántartásai

2.6 Nyilvános kiadvány

2.7 Hirdetmények, pályázatok 

2.8 Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályzata

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Költségvetések, éves költségvetési beszámolók
Év    Költségvetés    Éves költségvetési beszámoló       
2019.    2019. évi    2018. évi

3.2 A foglalkoztatottak (létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések)

3.3 Támogatások
Nincs.

3.4 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
Nincs.

3.5 Közbeszerzési információk
Nincs.

3.6 Nettó 5 millió forint feletti egyedi értéket elérő szerződések
Nincs.

 

DÖMSÖD-ÁPORKA-APAJ CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNYI TÁRSULÁS

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Szerv neve: Dömsöd-Áporka-Apaj Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi Társulás
Székhelye, postai címe: 2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
Telefonszáma: 06/24/523-123
Fax.: 06/24/435-363
E-mail címe: domsod@domsod.hu
Honlapja: www.domsod.hu

1.2 Szervezeti felépítés
Döntséhozó szerv: Társulási Tanács
Képviselő: a Társulási Tanács elnöke

1.3 Vezetők adatai, elérhetőségei
Bencze István elnök
2344 Dömsöd, Petőfi tér 6.
06-24-523-121
polgarm@domsod.hu

1.4 Társulási Tanács tagjai
Dömsöd, Apaj, Áporka mindenkori polgármesterei.

1.5 Felügyelt költségvetési szervek
Dömsöd-Áporka-Apaj Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

1.6 A szerv többségi tulajdonában álló gazdálokdó szervezetek
Nincs

1.7 Közalapítvány adatai
Nincs

1.8 Lapok
Nincs

1.9 Felettes szerv
Pest Megyei Kormányhivatal

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
2.1 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét, és alaptevékenységét meghatározó a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei:1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
Adatvédelmi szabályzat

2.2 Önként vállalt feladatok
Nincs.

2.3 Hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Nincs.

2.4 Közszolgáltatók

2.5 Szerv nyilvántartásai
Nincs.

2.6 Nyilvános kiadvány

2.7 Döntéshozatal, ülések
A Társulási Tanács ülései, meghívók és nyilvános ülésre benyújtott előterjesztések felsorolása

2.8 Hirdetmények, pályázatok

2.9 Társulási Tanácsi ülések jegyzőkönyvei

2.10 Helyi rendeletek
Nincs.

2.11 Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények szabályzata

3. Gazdálkodási adatok
3.1. Költségvetések, éves költségvetési beszámolók
Év    Költségvetés    Éves költségvetési beszámoló       
2019.    2019. évi    2018. évi

3.2 A foglalkoztatottak (létszám, illetmények, juttatások és költségtérítések)

3.3 Támogatások
Nincs.

3.4 Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések
Nincs.

3.5 Közbeszerzési információk
Nincs.

3.6 Nettó 5 millió forint feletti egyedi értéket elérő szerződések
Nincs.