Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Tűzoltóság

Pest Megyei Tűzoltói ügyelet:
105 vagy 112

Ráckeve Városi Tűzoltóság ügyelete:
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666

Szigetszentmiklósi Hívatásos Tűzoltó Parancsnokság ügyelete:
06-24-444-704

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden esetben a 112-es vagy a 105-ös számon tegye meg! A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár emberi életbe is kerülhet!

További információkért látogassa meg a dömsödi tűzoltóság saját oldalát itt!

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2018. (VIII.21.) önkormányzati rendelettel módosított 18/2017. (XII.21.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

A módosításokkal egységes szerkezetben.

Dömsöd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46.§ (1) bekezdés c) pontjában, a 48.§ (1)-(2) bekezdésben, a 48.§ (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

  1. A lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot lehet égetni.
  2. A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot égetni tilos.
  3. A szabadban háztartási szemét égetése tilos.
  4. A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni, a tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. Az égetést végzőnek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből visszamaradó parázs őrizetlenül ne maradjon, az égetést követően erről meg kell győződni, illetve a parazsat vízzel le kell önteni.

2. §

  1. Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. Az összegyűjtött, de nem komposztált falevelet, gazt, gallyakat a hulladékszállítást végző közszolgáltató az általa meghatározott rend szerint elszállítja.
  2. Amennyiben a nem komposztálható, illetve nem komposztálandó kerti hulladék, avar elégetésére kerül sor, akkor az égetést a (3) bekezdés szerinti kivétellel minden szerdai és pénteki napon 12 óra és 19 óra között kell végrehajtani.
  3. (módosította az 5/2018. (VIII.21.) önkormányzati rendelet. Hatályon kívül 2018. augusztus 21-től)
  4. A tűzgyújtás folyamán a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat be kell tartani.

3. § E rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.

A rendelet eredetije megtekinthető és letölthető itt

A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében