Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Tűzoltóság

Pest Megyei Tűzoltói ügyelet:
105 vagy 112

Ráckeve Városi Tűzoltóság ügyelete:
06-24-518-665 vagy 06-24-518-666

Szigetszentmiklósi Hívatásos Tűzoltó Parancsnokság ügyelete:
06-24-444-704

Tárkányi Béla Dömsöd ÖTE Parancsnoka:
06-20-383-5407

Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy ha bejelentést tesz, azt minden esetben a 105-ös számon tegye meg legelőször, de ezt követően a Dömsödi Tűzoltó Egyesület parancsnokát, Tárkányi Bélát (06-20-383-5407) is értesítsék az erre 24 órában fenntartott mobiltelefonszámon. A késlekedés nagy kárt okozhat vagy akár emberi életbe is kerülhet!

További információkért látogassa meg a dömsödi tűzoltóság saját oldalát itt!

 

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2011. (VI.20.), 19/2011. (XII.1.), 22/2011. (XII.19.), 1/2012. (I.23.) és 10/2012. (V.17.) önkormányzati rendeleteivel módosított

5/2011. (II.17.)

R E N D E L E T E

 

a köztisztaságról és a szervezett köztisztasági közszolgáltatás

kötelező igénybevételéről

 

A módosításokkal egységes szerkezetben.

 

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23.§-ban, 24. § (1) bekezdésében,a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. LIII. tv. 46. § (1) bekezdésének c) pontjában, és a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében szereplő felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

VI. fejezet

A levegő védelmére vonatkozó szabályok

 

30. § (1) A lakóházakban a megfelelően karbantartott tüzelőberendezésekben csak arra a berendezésre engedélyezett tüzelőanyagot lehet égetni.

(2) A fűtőberendezésben egészségre káros égésterméket kibocsátó anyagot égetni tilos.

(3) A szabadban háztartási szemét égetése tilos.

(4) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról a tűz gyújtója köteles gondoskodni, a tűz helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

Az égetést végzőnek ügyelnie kell arra, hogy az égetésből visszamaradó parázs őrizetlenül ne maradjon, az égetést követően erről meg kell győződni, illetve a parazsat vízzel le kell önteni. 

31. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet. Az összegyűjtött, de nem komposztált falevelet, gazt, gallyakat az önkormányzat évente egyszer (ősszel) térítésmentesen elszállítja (ún. zöldjárat).

(2) Amennyiben a nem komposztálható, illetve nem komposztálandó kerti hulladék, avar elégetésére kerül sor, akkor az égetést szeptembertől november 15-ig terjedő időszakban, valamint februártól április 15-ig terjedő időszakban minden szerdai és pénteki napon, déltől kell végrehajtani. Napnyugta után történő avar és kerti hulladék égetése céljából tűz nem gyújtható.

(3) A tűzgyújtás folyamán  a tűzgyújtásra vonatkozó szabályokat be kell tartani.