Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

ADÓZÁSSAL KAPCSOLATOS NYOMTATVÁNYOK

 

Dömsöd Nagyközség jegyzőjének - az elektronikus kapcsolattartásról és az adó megfizetésének módjáról szóló - tájékoztatóját itt olvashatják!

Túlfizetés visszautalás/átvezetés iránti kérelem 

ŐSTERMELŐI NYILATKOZAT (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 26. b) pontjáról)

Nyilatkozat  adómentességhez (TAO)

Kérelem adóigazolás kiadásához

Adó számla számok

Bejelentkezés kombinált áruszállításról

 DESzTILLÁLÓ-BERENDEZÉS/ MAGÁNFŐZÖTT PÁRLAT

Tájékoztatás desztillálóberendezés bejelentéséről

BEJELENTÉS desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzéséről

BAVALLÁS - előállított magánfőzött párlat után 

TELEPÜLÉSI ADÓ

TÁJÉKOZTATÓ  - a telelülési adóról

TÁJÉKOZTATÓ - a zártkertek zártkert művelési ágból történő kivonásával kapcsolatban

BEVALLÁS -  Települési adó megállapításához


IDEGENFORGALMI ADÓ

TÁJÉKOZTATÓ - Idegenforgalmi adóról, a kapcsolódó kötelezettségekről, az ellenőrzésekről

BEVALLÁS - Idegenforgalmi adóról
 

 

TERMŐFÖLD

A kifizető bevallása termőföld bérbeadásából származó jövedelemről

Adatlap a termőföld bérbeadásából származó jövedelemről és a levont adóról

 

 

 

 

 

KOMMUNÁLIS ADÓ

Bevallás a magánszemély kommunális adójáról

 

Kommunális magán

 ÉPÍTMÉNYADÓ

Tájékoztató az építményadóról és az építményadó bevallásához

Épitményadó bevallás kitölthető

Épitményadó_bevallás nyomtatható

 GÉPJÁRMŰADÓ

Tájékoztató A súlyos mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó gépjárműadó-mentesség megváltozott feltételeiről 2012-töl

 Gépjárműadó mentességhez nyomtatvány - nyomtatható

TALAJTERHELÉSI DÍJ

Talajterhelési Dij 2013-tol nyomtatható

Bevallás a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2011

 MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELMEK

M.1 Magánszemély (egyéni vállalkozó) mérséklésre irányuló  kérelmének elbírálásához

M.2Magánszemély (egyéni vállalkozó) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) irányuló kérelmének elbírálásához

G.1Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre irányuló kérelmének elbírálásához

G.3Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) adóbírság, adópótlék mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához

 ADÓVAL KAPCSOLATOS MEGÁLLAPODÁSOK

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

EGYÉB  NYOMTATVÁNYOK

EBÖSSZERÍRÓ ADATLAP

 

SZOCIÁLIS ÜGYINTÉZHEZ KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK

Települési támogatás iránti kérelem

Nyilatkozat nem rendszeres jövedelemről

Nyilatkozat magánszemélyek hatósági eljárásbana személyi okmányokkal nem igazolható, és hatósági nyilvántartásból nem ellenőrizhető személyi állapotáról

Kérelem rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához és felülvizsgálatához

Tájékoztató - Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény iránti kérelemhez csatolandó dokumentumokról