Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Dömsödi Értéktár Bizottság

Dömsödön is él és működik egy lelkes kis közösség, akik társadalmi munkában szabad idejükben látják el az Értéktári Bizottsági feladatokat.

Az Értéktár elnöke Tarr-Sipos Zsuzsa. Tagok: Ispán Imre, Varsányi Antal, Varsányiné Varga Irén és Vass Ilona Györgyi.

Mit jelent az értéktár?

2012-ben az Országgyűlés olyan törvényt alkotott, mely jogi keretek közt biztosítja mindazoknak az értékeknek a lajstromba vételét, mely a magyarság számára fontos. E törvény hivatalos elnevezése: HUNGARIKUM törvény.

A törvény hierarchikus rendszerben teszi lehetővé a feltárt és előterjesztett értékek csoportosítását, amit „nemzeti értékpiramisnak” nevez. Ennek az értékpiramisnak az alapját a helyi (települési, tájegységi, megyei, ágazati, külhoni magyarság) értéktárak alkotják, hiszen az értékekhez legközelebb állók tudhatják, mit érdemes a nagyvilág felé közvetíteni ezek közül. Az így javasolt és elfogadott értékeket nemzeti értékeknek hívjuk. (Ezekről a helyi értéktár bizottságok döntenek.) Az értékpiramis következő részét a kiemelkedő nemzeti értékek képezik, az ide érkező javaslatokról már a Hungarikum Bizottság dönt.

A piramis legtetején pedig a Hungarikumok Gyűjteménye áll.

Milyen témakörökre vannak felosztva az értékek?

1.) Agrár- és élelmiszergazdaság:
az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai (pl. szőlő- borágazat; állat- növényfajták).

2.) Egészség és életmód:
a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai (pl. fürdőkultúra).

3.) Ipari és műszaki megoldások:
az ipari termelés, beleértve a kézműipart, kézművességet is (pl. technológiák, technikák, berendezés-gép- és műszergyártás).

4.) Kulturális örökség:
a kulturális örökség tárgyi és szellemi javai (pl. irodalom, népművészet, népi kézművesség, néprajz, film- ipar- képző- tánc- színházművészet, műemlék épületek, régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek).

5.) Sport, turizmus és vendéglátás:
a sport- a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, versenyszerűen végzett testedzés v. szellemi sportágban kifejtett tevékenység, sportolói életművek, csúcsteljesítmények.
Turizmus és vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai (pl. turisztikai attrakciók, szolgáltatások és a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

6.)Természeti és épített környezet:
környezettudatos építési munkával létrehozott mesterséges rész, mely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja.
A természeti környezet: biológiai és geológiai képződmények, természeti tájak, területek, természeti életközösségek és ökológiai rendszerek.

Mi kerülhet be a helyi értéktárba?

Minden, amiről a közösség úgy dönt, hogy méltó arra. Ez a törvény egyik fő vezérfonala. A helyi és megyei értéktárak esetében a közösségek az igazi gazdái az értékek kiválasztásának.

Dömsödnek rengeteg értéke volt, van, de hogy lesz-e a jövőben is az csak rajtunk itt lakókon múlik. Segítse Ön is a munkánkat az értékek feltárásában azzal, hogy javaslatot tesz az értéktárba való felvételre a megfelelő adatlap kitöltésével:
Az adatlap letölthető innen

A munkánk keretét adó jogszabályok:

A 2012. évi XXX. törvény
A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról

és a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet
A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról

Tarr-Sipos Zsuzsa
a Dömsödi Értéktár Bizottság elnöke
e-mail: siposzsuzsa85@gmail.com
tel:06 20 489 9359

DÖMSÖDI ÉRTÉKTÁRBAN LÉVŐ ÉRTÉKEK

 1. DÖMSÖDI REFORMÁTUS TEMPLOM (felvéve: 2016. október 28. - épített környezet)
 2. DÖMSÖDI REFORMÁTUS TEMPLOM ORGONÁJA (felvéve: 2016. október 28. - ipari és műszaki megoldások)
 3. DÖMSÖDI REFORMÁTUS TEMPLOM TORONYÓRÁJA (felvéve: 2016. október 28. - ipari és műszaki megoldások)
 4. DABI REFORMÁTUS TEMPLOM (felvéve: 2016. november 20. - épített környezet)
 5. ŐSI MESTEREINK – IPAROSKÖRI GYŰJTEMÉNY (felvéve: 2016. november 20. - ipari és műszaki megoldások)
 6. SZÜRETI SZOKÁSOK (felvéve: 2017. március 3. - kulturális örökség)
 7. LAKODALOM AZ 1950-ES ÉVEKBEN (felvéve: 2017. június 5. - kulturális örökség)
 8. LAKODALOM AZ 1960-AS ÉVEKBEN (felvéve: 2017. június 5. - kulturális örökség)
 9. A KÁDÁRSÁG DÖMSÖDÖN (felvéve: 2017. június 26. - kulturális örökség)
 10. SZABÓ LAJOS KÖLTÉSZETE (felvéve: 2017. június 26. - kulturális örökség)
 11. TÓTH SÁNDOR ÉS A DÖMSÖDI AUTOCROSS (felvéve: 2019. július 23. - sport)
A Közép-Duna vízi turizmusának komplex fejlesztése a Széchenyi 2020 program keretében