Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Tájékoztató építési ügyekben

Az építési engedélyezési eljárások menete, az építési engedélyköteles tevékenységek köre az utóbbi években jelentős változáson ment át. A szakemberek is gyakran csak a vonatkozó jogszabályok ismételt átnézése után tudnak választ adni. A leggyakrabban előforduló kérdésekre szeretnék most válaszokat adni.

Lakóház építése, bővítése

Egyszerű bejelentés köteles építési tevékenység.
Tervezési jogosultsággal rendelkező építész tervezővel és további szakági tervezőkkel kell a jogszabály szerinti terveket elkészíttetni. Az elkészült terveket a tervező, vagy az építtető feltölti az ÉTDR-be (elektronikus építési dokumentációs rendszerbe), amennyiben a feltöltéstől számított 15 napon belül nem érkezik kifogás, észrevétel az építkezés megkezdhető. Az elkészült terveket az ÉTDR rendszerbe történő feltöltést megelőzően a főépítésznek szakmai konzultáció céljából be kell nyújtani emailben a foepitesz@domsod.hu címre.

Ha az építtető saját lakhatási célból (nem értékesítésre) építteti lakását, akkor nem kötelező elektronikus építési napló vezetése, tervezői művezetés. Azonban az elektronikus építési naplót ez esetben is készenlétbe kell helyezni. Ez igazolja az építkezés megkezdését. Az épület felépültét követően a hatósági bizonyítvány is az elektronikus építési naplóban kérhető meg. (Tapasztalat, hogy az e-napló vezetését a bankok kérik, amennyiben hitel igénybevételével valósul meg az építkezés).

Nem építési engedélyköteles építési tevékenységek

A jogszabály csak azokat a tevékenységeket sorolja fel, amikhez nem kell engedély. Ezek közül a leggyakrabban előforduló tevékenységek:

 • Építmény átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, homlokzatának megváltoztatása, kivéve zártsorú vagy ikres beépítésű építmény esetén, ha e tevékenységek a csatlakozó építmény alapozását vagy tartószerkezetét is érintik.
 • Meglévő építmény utólagos hőszigetelése, homlokzati nyílászáró cseréje, a homlokzatfelület színezése, a homlokzat felületképzésének megváltoztatása.
 • Meglévő építményben új égéstermék-elvezető kémény létesítése.
 • Új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg.
 • Kizárólag az épület homlokzatához rögzített előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, elhelyezése.
 • Épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása.
 • Kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése, amelynek mérete az építésitevékenység után sem haladja meg a nettó 20,0 m2 alapterületet.
 • Nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a nettó 100 m3 térfogatot és 4,5 m gerincmagasságot.
 • Növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése.
 • Növénytermesztésre és gombatermesztésre szolgáló fóliasátor építése, bővítése.
 • A magánhasználatú kerti víz-, fürdőmedence, kerti tó építése.
 • A telek természetes terepszintjének építési tevékenységgel összefüggő, 1,0 m-nél nem nagyobb mértékű, végleges jellegű megváltoztatása.
 • Támfal építése, bővítése, amelynek mérete az építési tevékenységgel nem haladja meg a rendezett alsó terepszinttől számított 1,5 m magasságot.
 • Kerítés, kerti építmény, tereplépcső, járda és lejtő, háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, valamint zöldségverem építése, építménynek minősülő növénytámasz, növényt felfuttató rács építése, bővítése.
 • Mobil illemhely, mobil mosdó, mobil zuhanyozó elhelyezése, árnyékszék, illemhely (kivéve csoportos illemhely) elhelyezése, építése, bővítése.
 • Napenergia-kollektor, szellőző-, klíma-, riasztóberendezés, villámhárító-berendezés, áru- és pénzautomata, kerékpártartó, zászlótartó építményen vagy építményben való elhelyezése.
 • A pince építése, bővítése, melynek mérete az építési tevékenység után sem haladja meg a 20 m3 légteret és a 2,0 m mélységet.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a nem építési engedélyköteles építési tevékenységek esetében is az építményt csak az építési helyen belül, az országos és  helyi előírások betartásával lehet megépíteni.

A megépült épület földhivatali feltüntetéséhez szükséges a polgármester által kiadott rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítvány. A hatósági bizonyítvány csak abban az esetben adható ki, ha az előírásoknak megfelel az épület: építési helyen belül van, beépítés mértékét nem haladja meg, településképi szempontoknak megfelel, stb. A hatósági bizonyítvány kiállításához a kérelemhez mellékelni kell a helyszínrajzot, alaprajzot, homlokzati rajzokat, vagy fotót minden homlokzatról, egy rövid leírást az anyag és szín használatról.

Rendeltetésmód-változás

 1. Épület, vagy épületrész rendeltetésének megváltoztatása esetén a hatósági bizonyítványt szintén a polgármester állítja ki, amennyiben a meglévő állapot egyezik a földhivatali nyilvántartással. Ez esetben mellékelni kell a kérelemhez a helyszínrajzot, alaprajzot, homlokzati rajzokat, vagy fotót minden homlokzatról, egy rövid leírást az anyag és szín használatról, építménymagasság számítást, állandó tartózkodásra alkalmas épület esetében az energetikai tanúsítványt.
 2. Amennyiben a meglévő állapot nem egyezik a földhivatali nyilvántartással, akkor fennmaradási és használatbavételi eljárás kertében az építéshatóságnál kezdeményezhető az épület használatbavétele.

Dömsöd Nagyközség településképének védelméről szóló 19/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet településképi előírásaiból  ismertetünk néhány lényeges pontot:

 • Lakó, üdülő és településközponti területeken fém, vagy műanyag hullám-, trapézlemez homlokzati burkolat nem alkalmazható.
 • Belterületeken nagytáblás fém, vagy műanyag trapéz-, hullám- és síklemezes kerítésmező nem alkalmazható.
 • A tetőfedés lakó, üdülő és településközponti területeken kék, lila, zöld színű nem lehet.

A település honlapján a bal oldalon a Településrendezési terv címszó alatt a helyi építési szabályzat és a szabályozási terv, a TAK – településképi rendelet címszó alatt a Dömsöd Nagyközség településképének védelméről szóló 19/2017.(XII.21.) önkormányzati rendelet olvasható.

Amennyiben a fentebb leírtakból kérdésére nem kapott választ, a foepitesz@domsod.hu email címen érdeklődhet.