Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - a Képviselőtestület ülésére

Dömsöd  Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2021. szeptember 8. (szerda) 16.00 órakor
az Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

1./ Polgármester beszámolója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester - 16.00 óra

2./ Jelentés a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: dr. Bencze Zoltán jegyző - 16.10 óra

3./ Beszámolója a 2021. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről
Előadó: Baloghné Kakuk Emma gazdasági vezető - 16.15 óra

4./ Az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 3/2021. (III.11.) rendelet módosítása
Előadó: Bencze István polgármester - 16.20 óra

5./ Folyószámla hitelkeret szerződés módosítása
Előadó: Bencze István polgármester - 16.30 óra

6./ Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás
Előadó: Bencze István polgármester - 16.40 óra

7./ A Sportcsarnok jövőbeni üzemeltetésének kérdései
Előadó: Bencze István polgármester - 16.50 óra

8./ A kommunális és építményadóról szóló tervezet megvitatása
Előadó: Bencze István polgármester - 17.00 óra

9./ Peczár Antal megkeresése a Fűzfa u. 6225 hrsz-ú ingatlanával kapcsolatosan
Előadó: Bencze István polgármester - 17.10 óra

10./ Dömsöd 6254/1 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos vételi szándék
Előadó: Bencze István polgármester - 17.20 óra

11./ A közterületek rendezettségének biztosításával összefüggő rendelet-tervezet megvitatása
Előadó: Bencze István polgármester - 17.30 óra

12./ Promenád közbeszerzés előkészítésével kapcsolatos döntés
Előadó: Bencze István polgármester - 17.40 óra

13./ A zöldterület karbantartás bemutatása
Előadó: Láng András - 17.45 óra

14./ Egyebek -18.00 óra

Zárt ülés:
1./Fellebbezés elbírálása

D ö m s ö d, 2021. 09. 03.

Bencze István
polgármester

EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTÉSE