Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGKEZDTE MUNKÁJÁT AZ RSD TÁRSULÁS ÁLTAL LÉTREHOZOTT MUNKACSOPORT!

Megkezdte munkáját az RSD Társulás által létrehozott munkacsoport

KÖZLEMÉNY

Az RSD Part Sáv Önkormányzati Társulás (a továbbiakban: Társulás) által az RSD Víziközmű Társulatnál (a továbbiakban: Társulat) tapasztalt problémák kivizsgálására egy munkacsoportot hozott létre, melynek tagjai:

  • Baski Gábor, Makád Község polgármestere
  • Bencze István, Dömsöd Nagyközség polgármestere
  • dr. Répás József, Kiskunlacháza Nagyközség polgármestere

A munkacsoport 2020. november 17-én a Kiskunlacházi Polgármesteri Hivatalban egyeztető megbeszélést tartott, mely során megvizsgálták a Társulat által kiküldött elszámoló levelet. A folyamatosan érkező lakossági panaszokkal, valamint az elszámoló levélben foglaltakkal kapcsolatosan a munkacsoport tagjai a következő megállapításokat teszik:

  • Fontosnak tartják hangsúlyozni, hogy a Társulás és a Társulat nem keverendő össze!

A Társulást 14 önkormányzat hozta létre a szennyvízberuházás lebonyolítására, mely feladatának eleget tett. Az Európai Unió által finanszírozott beruházás megvalósult, melynek keretében a gerincvezeték kiépítésre került.

  1. Az érintett ingatlantulajdonosok a Társulat létrehozásáról saját akaratukból döntöttek és megválasztották a tisztségviselőket is, és ez a grémium döntött arról, hogy a támogatási intenzitás növekedése miatt megmaradt befizetésekből finanszírozzák az ingatlanokon belüli bekötések költségeit. Az önkormányzatok és a polgármesterek a Társulattal semmilyen jogi kapcsolatban nincsenek.
  2. Megállapítják, hogy amennyiben a projekt esetében meghatározott rákötési arány (az érintett ingatlanok 90%-ánál működnie kell a szennyvízelvezetésnek) 2021. március 31-ig nem teljesül, a támogató részéről szankciók várhatók, melyek az ingatlantulajdonosokat is érinthetik.
  3. A lakossági jelzések és saját tapasztalataik alapján is leszögezik, hogy a Társulat elérhetőségei nem működnek, a kapcsolattartás rendkívül nehézkes, ezért javasolják a telefonos ügyfélszolgálat működtetéséhez 3-4 fő munkatárs felvételét.
  4. Javasolják, hogy minden érintett ingatlantulajdonos személyesen jelezze problémáit a Társulatnak, kezdeményezzen egyeztetést és kérjen választ az elszámolással kapcsolatos kérdésekre.
  5. A munkacsoport javaslata alapján a Társulás kikérte a Társulat intézőbizottsága által az esetleges pénzügyi szabálytalanságok vizsgálata céljából indított rendőrségi vizsgálat anyagait annak érdekében, hogy a Társulás is megismerje a dokumentumokat és a vizsgálat megállapításait.

A munkacsoport tagjai kérik az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy az uniós előírások teljesülése, és így az 1. pontban jelzett szankciók elkerülése érdekében a rákötéseket saját beruházás keretében oldják meg.

Baski Gábor 
polgármester

Bencze István
polgármester

dr. Répás József
polgármester