Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Szemét ügyek

 

Már maga a cím is némi konfliktus helyzetre utal. Ez tényleg így van, mert a szó valódi és átvitt értelmében is szemét ügyekről fogok írni.

A hulladék gazdálkodási törvény többszöri módosulása után szinte az egész országban megváltoznak a szolgáltatók. A törvény szerint csak többségben önkormányzati tulajdonú cégek gyűjthetik a szemetet. Maga az alapgondolat jó, mert ez jelenthet garanciát az árak stabilitására, de az átmenet bizony nem kis buktatókat is hozhat. Nagyon remélem, hogy nálunk minden zökkenőmentes lesz, és a két szolgáltató egyezségre jutva, gördülékenyen fogja a váltást levezényelni. A mi helyzetünk még az átlagosnál is bonyolultabb, hiszen a gyűjtés mellett a lerakónkat is új cég fogja üzemeltetni. 2012-ben még mindkettőt a Bio-Pannonia Kft végezte, de a gyűjtésre az év végén lejárt a szerződése, és így került képbe a Dunanett Kft. A lerakóra továbbra is élt a Bio-Pannonia Kft szerződése, így egy egészségtelen kettősség alakult ki, amelyet a törvény módosítása most feloldott. Ennek alapján úgy írtuk ki a pályázatot, hogy a nyertes cég gyűjtheti a hulladékot, és kezelheti a telepet. Ez a kellemetlen helyzet egyébként is megoldódott volna, mert a Bio-Pannonia Kft felszámolás alá került, így tovább – mint a későbbiekben majd látjuk - nem végezhetett tényleges munkát.

Nem kevés idegeskedés után január 10.-én „felszállt a füst”! A Ráckeve és Térsége Önkormányzati Beruházási Társulás Társulási Tanácsa érvényesnek és eredményesnek nyilvánította azt a közbeszerzési eljárást, amely a következő tíz évre a Vertikál Kft-t jelölte ki térségünk hulladék gyűjtő és kezelő szolgáltatójává. Január 24.-én lesz a váltónap, amelytől kezdve a Vertikál Kft fogja gyűjteni a tizenegy település hulladékát. Egy olyan szolgáltatóról van szó, amely jelenleg is 930 ezer ember szolgálatában áll, úgy tudom, megelégedésükre. Mi is nagyon sokat várunk tőlük!

A döntésünket időrendben azonban megelőzte egy számunkra váratlan és nehezen kezelhető esemény. A Bio-Pannonia Kft felszámolója felkeresett, mint a lerakó tulajdonosának képviselőjét, és közölte, hogy a telepet azonnali hatállyal bezárja, ha nem vállalunk kezességet az esetleges ráfizetés kiegyenlítésére. Néhány órával később, már semmilyen körülmények között sem volt hajlandó fogadni a beszállított hulladékot, így azonnal a katasztrófavédelemhez fordultam.

Nagyon egyszerűen megoldható probléma lenne ez, ha a katasztrófavédelem azt a kézenfekvő megoldást választja, hogy a már egyébként is győztes Vertikál Kft-t kijelöli – az átmeneti időszakra – a lerakó üzemeltetésére. Nos, nem volt a megyei katasztrófavédelemnél egy olyan kompetens tiszt, aki felvállalta volna ezt a döntést. Arra hivatkoztak, hogy a törvény csak a gyűjtésnél ad nekik felhatalmazást a szolgáltató kijelölésére, a lerakó szolgáltatójának kijelölésére nem. Pedig ez nem így van, mivel a törvény csak a közszolgáltatásról beszél, és ebbe beletartozik a lerakó is. Nem tudtuk meggyőzni őket az erre szakosodott jogászok állásfoglalásával sem, így tovább kellett lépnünk. Tudomásul vettük a lerakó ideiglenes bezárását, és csak reménykedünk, hogy az átmeneti időszak nagyon rövid lesz!

A fenti, nem egészen optimális döntés után intézkedtünk a kommunális hulladék Adonyba való szállításáról (természetesen, ez többlet költséget jelent), de ezzel még nem oldódott meg a kistérség településein keletkezett egyéb szemét elhelyezése. Ezért nem lehet sokáig nyúzni a lerakó megnyitásának kérdését. Dr. Bencze Zoltán jegyzővel együtt kerestük a lakosság számára legjobb megoldást. Először két napra egyeztünk meg a Dunanett Kft ügyvezető igazgatójával a gyűjtés külön költségének finanszírozásáról, majd a Társulási Tanács döntése után az átmeneti néhány hétre is. Ez a pluszköltség napi száztízezer forintjába kerül a társulásunknak.

Ami még a témához tartozik az az, hogy a közbeszerzési folyamat során kinyilvánított szakértői vélemény szerint, megfelelő tömörítéssel és szelektálással a lerakónk még legalább tíz évig üzemelhet. Az előzőből következik, hogy a lerakó mellett rövidesen meg kell, hogy épüljön egy válogató. Ez azért is szükséges, mert január elsejétől az államnak fizetendő lerakói járulék újabb 3000 forinttal emelkedett, így az már 6000 forint. Már ez a díj is arra ösztönzi a szolgáltatót, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön be a telepre, megnövelve a lerakó befogadóképességének élettartamát. A válogató megépítését azért is várom, mert az tíz-tizenkét munkahelyet jelentene, ami a mai világban nem elhanyagolható dolog.

Nos, úgy tűnik, hogy a szemét kérdés a problémák ellenére is megoldódik. Abban reménykedem, hogy a tizenegy település lakói semmit nem fognak érezni az átmenet nehézségeiből. Ez azért is fontos feladat számunkra, mert a társulás gesztoraként „kutya kötelességünk” úgy megszervezni a dolgokat, hogy az tényleg zökkenőmentes legyen. Ezt várja tőlünk a ráckevei kistérség közel harmincezer lakója.

Bencze István