Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Tájékoztató a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről

Tisztelt Lakosaink!

Magyarország Kormánya a 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozattal döntött arról, hogy a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesüljenek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

Ennek értelmében háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő, vagyis a határidő leteltét követően semmilyen esetben sem nyújtható be már igény. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség, illetve a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó. A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Az igénybejelentő nyilatkozat és a hozzá tartózó adatkezelési tájékoztató letölthető innen, illetve elérhető a Dömsödi Polgármesteri Hivatal Szociális Csoportján, és kérjük, hogy a kitöltött lapokat ott is adják le.

Az igénybejelentések összesítését az önkormányzat október 17-ig juttatja el a Magyar Államkincstár részére. Ezt követően a katasztrófavédelmi szervek adatellenőrzést, illetve szükség szerinti helyszíni ellenőrzést hajthatnak végre az igénylőknél annak kiszűrésére, hogy nem történt-e rosszhiszemű igénybejelentés.

Október 21-ét követően dönt a Kormány a szükséges támogatás biztosításáról, amelynek pénzügyi fedezetét az önkormányzatok részére fizetik ki. Az önkormányzatok kötelesek – ha szükséges közbeszerzési eljárás során – kiválasztani azt a vállalkozást, aki természetben fogja kiadni az igénybejelentők számára az igényelt fűtőanyagot.