Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK - 2024. február

A régebben hagyományosnak mondható hírösszefoglalónkat ettől a hónaptól újra felelevenítjük, amelyben igyekszünk közérthető módon beszámolni a Képviselő-testület által megtárgyalt főbb témákról, a meghozott döntésekről. Nem is szaporítva tovább a szót, vágjunk is bele a februári ülésen történtek összefoglalójába.

A Kunszentmiklósi út felújítására irányuló pályázat egy újabb, jelentős mérföldkőhöz érkezett, és február 22-én a Testület meghozta a kivitelezést végző cég kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról szóló döntést. Ennek értelmében a beérkezett ajánlatok közül a Soltút Kft. lett az eljárás nyertese, aki a rendelkezésére álló fedezettől kedvezőbb árat adott meg. A nyertes cég nem ismeretlen a településen, mint évekkel ezelőtt a Bíró, Előre, Bartók és Kodály utcák felújítását is ők végezték. Jelenleg a szerződéskötési folyamat zajlik, a kivitelezés megkezdéséről később adunk hírt.

A Képviselőtestület az ülésen elfogadta a bölcsőde házirendjének és felvételi szabályzatának is a módosítását. Ennek leglényegesebb eleme az, hogyha a szülők a térítési díj befizetésnek határidejét elmulasztják, akkor először egy 30 napos határidőt kapnak a mulasztás pótlására. Ha ez alatt sem teljesítik a fizetési kötelezettségüket, akkor a bölcsődei ellátását a gyermeknek megszüntetik, amely döntés ellen a fenntartóhoz fordulhatnak. Sajnos a közelmúltban megszaporodni kezdtek a tartozások, amelyek felszámolása iránt már lépéseket volt szükséges tenni. A bölcsődei ellátás térítési díj köteles, és ennek az ellátási formának a fenntartásához az állami finanszírozáson felül a térítési díjakból származó bevétel is szükséges. Így ezek jelentősebb elmaradása az intézmény, és ezáltal a többi gyermek ellátását is veszélyeztetheti.

Hagyományosan a februári ülésen kerül sor az adott évi költségvetés elfogadására. A képviselő-testület az előterjesztést megvitatta, azonban a végső döntést március lejére halasztotta el. Ennek oka, hogy a tervezet nem tartalmazta azon önkormányzati dolgozók bérfejlesztését, akiknek a nettó havi munkabére nem éri el a 250 ezer forintot. Az ülésen érkeztek javaslatok ennek fedezetére, amely miatt a tervezet átdolgozásra szorul.

A Képviselő-testület egyben elfogadta a 2023. évi költségvetési rendelet utolsó módosítását is, amely az év végén az egyes előirányzatok változását tartalmazta.

Március 1-től a jelentősen megnövekedett rezsiköltségek miatt szükségessé vált az OMK bérleti díjainak a felülvizsgálata is. Az elfogadott szabályok szerint jövő hónap elejétől tehát az alábbi díjakat kell fizetnie annak, aki bérbe veszi az intézmény egyes helyiségeit:

OMK nagyterem bérleti díjak

Összesen három településrendezési kérdésben is döntések születtek. Mind a 371/3, 351/2 és 395 hrsz-ú ingatlanok telekhatárrendezése, az 51-es főút dömsödi szakaszának fejlesztése, és Dömsöd településterv véleményezési dokumentációjának elfogadása tárgyában a az eljárás további folytatáshoz szükséges lépések megtörténtek. A legtöbb embert érintő településterv véleményezési eljárása is lezárult, és az az egyes hatóságokkal való további egyeztetésre kerül, amely folyamat végén a Képviselő-testület majd a végső tervezetről meghozhatja majd a döntését.

Végezetül két rövidebb témában is döntés született. Az egyes önkormányzati intézmények beszerzési szabályzatai is módosultak, mivel az elmúlt évek inflációja indokolttá tette azon értékhatárok emelését, amely a beszerzésről való végső döntést hozó személyét határozza meg, vagyis, hogy meddig dönthetnek az intézményvezetők, és mikortól kötelező a testületi döntés. Sajnos az árak emelkedése mára olyan helyzetet eredményezett, hogy az alapvető működéshez szükséges beszerzések is már testületi döntést igényeltek volna, ami viszont az intézmények folyamatos működésében okozott volna fennakadásokat.

Legvégül a Képviselő-testület engedélyezte a település címerének használatát Takács Róbert népdalgyűjtő népzenei kiadványán, amely Dömsödön gyűjtött népdalokat is tartalmaz.