Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

Óvodai beiratkozás

Kedves Szülők!

A 2021/2022-es nevelési évre a gyermekek óvodai beíratásának tervezett időpontja: 2021. április 26. 27. és 28.

Az emberi erőforrások minisztere 19/2021 (III.10) EMMI határozatban határozta meg, hogy a járványügyi szempontok figyelembe vételével- az óvoda beosztást készít 2021-2022. nevelési évre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.

  • Időpontot a személyes beiratkozásra a 2021. április 12-16 között a 06-20-222-3223-as telefonszámon lehet kérni 8-14 óráig.
  • Az óvodába elektronikus úton is be lehet iratkozni. A kitöltött beiratkozási lapokat és a beiratkozáshoz szükséges lentebb felsorolt iratokat a domsodiovi@kevenet.hu email címre legyenek szívesek visszaküldeni április 28-ig.

Mindezeket figyelembe véve kérem azokat a szülőket, hogy akinek a gyermeke 2021. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét jelezze felvételi szándékát.

A BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATLAP LETÖLTHETŐ INNEN

Beiratkozás menete

Kérem a szülőket, hogy 2021. április 12-16 között a védelmi intézkedéseket betartva jöjjenek be az óvodába 8-14 óráig. (Dózsa Gy út 27/A).  A beiratkozásához szükséges, kitöltendő papírokat akkor lehet majd átvenni!  

Kérem, már akkor hozzák magukkal a beiratkozáshoz szükséges irataikat is, hogy le tudjuk másolni:

  • a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokat, továbbá a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványokat és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája,
  • a gyermek esetleges betegségeit igazoló dokumentumok,
  • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik: a sajátos nevelési igényről szóló szakvélemény; vagy beilleszkedési – tanulási- magatartási zavar megállapításáról szóló szakvélemény,
  • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről/ illetve ha a családban tartós beteg van, akkor az arról szóló igazolások, nagycsaládos igazolás, nevelésbe vételt elrendelő gyámhatósági határozat,
  • szülői felügyeletről szóló végzés, (A különélő szülők a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben közösen gyakorolják jogaikat akkor is, ha a szülői felügyeletet a szülők megállapodása vagy a bíróság döntése alapján az egyik szülő gyakorolja, kivéve, ha a gyermekétől különélő szülő felügyeleti jogát a bíróság e tekintetben korlátozta vagy megvonta.)
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarország területén.

Az intézmény mindkét épülete az Alapító Okirata alapján fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket. Az óvoda a gyermekek hároméves korától ellátja a Szakértői Bizottság véleménye alapján azoknak a sajátos nevelési igényű gyermekeknek (mozgásszervi, enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdő) fejlesztését, nevelését, akik a többi óvodás korú gyermekekkel együtt nevelhetők.

Az óvoda a Dömsöd település teljes közigazgatási területéről biztosítja a felvételt.

 

Dömsöd 2021. március 31.

Madarász Mária
intézményvezető