Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

ÓVODAPEDAGÓGUS - állás határozott időre

Dömsödi Nagyközségi Óvoda

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet

Nagyközségi Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű 2021.09.01-2022.12.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Pest megye, 2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A .

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógusi feladatok ellátása: pedagógiai-, szakmai feladatok; tanügy igazgatási adminisztratív teendők, egyéb feladatok a teljes munkaidő kitöltése alatt a gyermekek, csoport és intézmény érdekében.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus,
 • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Elvárt kompetenciák:

 • Kiváló szintű önálló munkavégzés, felelősség és kötelességtudat, együttműködési készség, csapatmunka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Végzettséget igazoló oklevél;
 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány;
 • szakmai önéletrajz;
 • a szakmai gyakorlati idő igazolására szolgáló dokumentum;
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Madarász Mária nyújt, a 06204295379 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Dömsödi Nagyközségi Óvoda címére történő megküldésével (2344 Dömsöd, Dózsa György út 27/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 150/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
 • Elektronikus úton Madarász Mária részére a domsodiovi@kevenet.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az intézményvezető bírálja el az intézményvezető-helyettes véleményének kikérésével.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • Intézmény hirdetőtábláján - 2021. június 14.
 • Dömsöd Nagyközség honlapján - 2021. június 14.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 14.

A hirdetés a KÖZIGÁLLÁS PORTÁLON is megtekinthető