Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

TÁJÉKOZTATÁS LAKOSSÁGI FÓRUM ELMARADÁSÁRÓL

Tájékoztatunk Mindenkit, aki a Dömsöd Nagyközség képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 8/2017 (IV.21.) önkormányzati rendelete 4. §. (1) bekezdése alapján a partnerségi egyeztetésben résztvevők körébe tartozik, hogy a

DÖMSÖD  NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ
TEREVEZETÉNEK VÉLEMÉNYEZÉSE

témájú, 2020. november 16-én (hétfőn) 15 órára meghirdetett lakossági fórum elmarad!!!

A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5.§. (1) bekezdése értelmében a lakossági fórum nem tartható meg a jelzett időpontban.

A Partnerek tájékoztatása és véleménynyilvánítása érdekében közzé-tételre kerül a lakossági fórumra készített tájékoztató, mely az alábbi linken elérhető:
https://www.domsod.hu/domsodlakossagiforum

A Településfejlesztési Koncepció véleményezési dokumentációja az alábbi linken érhető el:
https://www.domsod.hu/telepulesfejlesztesikoncepcio

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Településfejlesztési Koncepció tervezetének tárgyában – a véleményezési szakaszban - észrevételt, javaslatot tehetnek, véleményt nyilváníthatnak elektronikus levélben a domsod@domsod.hu  e-mail címre, vagy írásos észrevétellel a Dömsödi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldéssel.

Vélemény-nyilvánítás utolsó időpontja: 2020.11.24.

Tisztelettel,

Bencze István
polgármester

>>> AZ EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTHETŐ ITT <<<