Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - Testületi Ülés 2020.09.16 OMK 16:00 óra

M E G H Í V Ó

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. szeptember 16-án (szerda) 16.00 órakor
az Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 16.00 óra
Előadó: Bencze István polgármester

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester 16.05 óra

3./ Dömsöd Nagyközségi Óvoda 2020-2021-es nevelési évre szóló Pedagógiai -, Működési Munkatervének véleményezése, óvodai csoport létszám túllépés kérelmezése.
Előadó: Bencze István polgármester 16.20 óra

4./ RSD Parti Sáv Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának I. számú Módosítása
Előadó: Bencze István polgármester 16.30 óra

5./ 2021. évi ”Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer” Döntés a csatlakozásról 16.40 óra
Előadó: Bencze István polgármester

6./ Az önkormányzati sportlétesítmények működtetésnek áttekintése, sport egyesületek beszámolója
(Dömsödi Sportcsarnok üzemeltetőjének beszámolója, DUSE tájékoztatója, Alfonz Dömsödi Lovas Klub tájékoztatója, DSE tájékoztatója) 16. 50 óra
Előadó: Bencze István polgármester

7./ Beszámoló az önkormányzati közszolgáltatásokról (ivóvíz, szennyvízcsatorna, települési hulladékszállítás, köztemető) 17.15 óra
Előadó: Bencze István polgármester

8./ Gulyás Györgyné ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Bencze István polgármester 17.30 óra

9./ Vételi ajánlat a Dömsöd, belterület 3296/1 hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan vonatkozásában
Előadó: Bencze István polgármester 17.40 óra

10. / Vételi ajánlat a Dömsöd, 3761/22 hrsz alatt nyilvántartott ingatlan vonatkozásában
Előadó: Bencze István polgármester 17.50 óra

11./ Eladási szándék az Önkormányzat felé a 1526/1 hrsz alatti ingatlan vonatkozásában
Előadó: Bencze István polgármester 18.00 óra

12./ A 0114/28 hrsz-ú út kisajátítási eljárásának megindítása
Előadó: Bencze István polgármester 18.10 óra

13./ A Dömsöd, Alsó-Dunapart 90. szám (hrsz: 3296/1 ) nyaraló épület előszobájának helyi védelem alá történő helyezéséről szóló rendelet-tervezet véleményezése
Előadó: Bencze István polgármester 18.20 óra

14./ Víziközmű vagyon térítésmentes átadására vonatkozó szerződés
Előadó: Bencze István polgármester 18.30 óra

15./ Gördülő Fejlesztési Terv (2021.-2035. időtávra szóló Beruházási Tervrész Dömsöd Közműves ivóvízellátás)
Előadó: Bencze István polgármester 18.40 óra

16./ Az Önkormányzat és Intézményei 2020. évi Költségvetési Rendeletének módosítása
Előadó: Bencze István polgármester 18.50 óra

17./ A Szociális Bizottság javaslata a 90. életévüket betöltött személyek gondozási díjának átvállalásáról
Előadó: Bencze István polgármester 19.00 óra

18./ Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Integrált Kommunikációs Stratégiája
Előadó: Bencze István polgármester 19.10 óra

19./ Egyebek 19.20 óra

Dömsöd, 2020. szeptember 11.
Bencze István

A MEGHÍVÓ TELJES SZÖVEGÉT ITT OLVASHATJÁK