Dömsöd Nagyközség hivatalos oldala

MEGHÍVÓ - Testületi Ülés 2020.10.28. OMK 16:00 óra

M E G H Í V Ó

Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
2020. szeptember 28-án (szerda) 16.00 órakor
az Oktatási és Művelődési Központban ülést tart, melyre Önt ezúton tisztelettel meghívom.

 

N A P I R E N D

1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 16.00 óra
Előadó: Bencze István polgármester

2./ A polgármester tájékoztatója a két ülés között eltelt időszak eseményeiről
Előadó: Bencze István polgármester 16.05 óra
    
3./ Házi gyermekorvosi körzet jövőbeli ellátása 16.20 óra

4./ Az önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások kimutatása 16.30 óra

5./ Felső-Homokhátság Vidékfejlesztési Egyesület - működési előleg, garanciavállalás meghosszabbítása 16.45 óra

6./ A Dömsöd, Alsó-Dunapart 90. szám (hrsz: 3296/1) nyaraló épület társasházzá történő alakítására érkezett ajánlat megvitatása 17.00.óra

7./ Dömsödi-Kármentő Egyesület próbahelyiség kérelme 17.10 óra

8./ Helyi adók koncepcionális kérdései 17. 20 óra

9./ Dömsöd 0327/99, 0327/38, 0327/100 területek elnevezése 17. 30 óra

10./ Dömsöd 1303/1 hrsz-ú ingatlan vételre felajánlása 17.40 óra

11./ Kecsumber Rózsa méltányossági kérelme 17.50 óra

12./ Szmiri István kérelme a Dömsöd 3761/47 hrsz ingatlan övezeti besorolásával kapcsolatosan 18.00 óra

13./ Egyebek 18.10 óra

Dömsöd, 2020.10.22.

Bencze István polgármester

AZ EREDETI DOKUMENTUM MEGTEKINTHETŐ ITT